РГЗ саопштио какве промене чекају грађане у процесу уписа у катастар

0

„Да би грађанима било јасно, наглашавамо да је промена уведена само у поступку подношења захтева за упис права на основу исправа насталих пре јула 2018. године, односно исправа које су настале пре 10, 20 или 40 година и којима су истекли сви законски рокови за подношење“, наводи РГЗ. Од 4. новембра 2023. захтев који садржи […]

Колико ће нас коштати упис у катастар: Електронски шалтер скупљи од обичног

0

За сваки промет непокретности – било да се кућа, стан или земљиште продају, поклањају, наслеђују – јавни бележници у року од 24 сата шаљу катастру сву потребну документацију за упис у катастар, који има рок од пет дана да ту промену упише. Грађани у тим ситуацијама не одлазе на шалтер РГЗ. Сви остали грађани, који […]

Нотари оштетили више од 50.000 грађана

0

Због неуредности достављених захтева и незаконитости у обради предмета од стране једног броја јавних бележника, РГЗ је у протеклом периоду морао да обустави 23.924 захтева који су катастру упућени из нотарских канцеларија.   Због утврђених неправилности у раду појединих јавних бележника Републички геодетски завод је приморан да упути апел грађанима да провере квалитет рада јавних […]