Прочитај ми чланак

ДЕЛЕ БОТОВИМА ШАКОМ И КАПОМ Држава дала РТВ-у 900 милиона ни за шта!

0

Радио-телевизија Војводине у току 2021. године добиће 900 милиона динара државне помоћи за реализацију основне делатности. Помоћ се од стране Покрајинског секретаријата за кулутуру РТВ-у преноси у 12 једнаких рата. Комисија за контролу државне помоћи донела је решење којим се утврђује постојање државне помоћи која се додељује за реализацију основне делатности Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине". У решењу се наводи да је државна помоћ усклађена са правилима за доделу државне помоћи.

Уговор о финанисрању закључен је између Покрајинског секретаријата и РТВ-а.

Комисија је навела у решењу да је Влада у јануару дала сагласност Министарству кулутуре и информисања да ради финансирања основне делатности Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“, изврши пренос средстава Аутономној покрајини Војводини у износу од 900 милиона динара, пише Нова економија.

Након тога су Министарство културе и Покрајинска влада су закључили Уговор о преносу средстава, а потом су и Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и РТВ су закључили су Уговор о финансирању.

Тај Уговор је, како пише у решењу, закључен пре него што је Комисија за контролу државне помоћи оценила постојање и усклађеност предметне државне помоћи, па је ради утврђивања правилног и потпуног чињеничног стања Комисија покренула претходни поступак у вези са доделом средстава.

Тада је наложено Покрајинском секретаријату да достави информације и податке који недвосмислено указују на тачан износ средстава који је додељен РТВ-у.

Уговором о финансирању се предвиђа да Покрајински секретаријат државну помоћ у износу од 900 милиона динара обезбеђује и исплаћује у дванаест једнаких месечних рата у току 2021. године у складу са ликвидним могућностима буџета.

РТВ се обавезује да кроз своје програмске садржаје, између осталог, остварује истинито, благовремено, потпуно, непристрасно и професионално информисање грађана и омогућавање слободног формирања и изражавања мишљења слушалаца и гледалаца на територији Србије, аутономне покрајине и локалне самоуправе.

Такође обавезује се на поштовање слобода, демократских вредности и институција и унапређивање културе јавног дијалога, поштовање приватности, достојанства, угледа, части и других основних права и слобода, подстицање плурализма политичких, верских и других идеја.

Како би РТВ могао да реализује све наведене активности, у решењу се наводи да се Покрајински секретаријат обавезује да обезбеди средства, која ће након подношења захтева РТВ бити пренета у дванаест једнаких рата.

Према достављеном Плану пословања РТВ-а са првом изменом за 2021. годину из јануара 2021. године пројектован је приход у износу од 2,26 милијарде динара на име таксе, као и приход у износу до 900 милиона динара из буџета, пише у Уговору о финансирању. Радио-телевизија Војводине добиће од државе и 25 милиона динара за Пројекат дигитализациије аудио-визуелног материјала.

УКОЛИКО ИМАТЕ ЖЕЉУ ДА ПОДРЖИТЕ РАД ПРОДУКЦИЈЕ „ЦЕНТАР” И РАД ПОРТАЛА „СРБИН.ИНФO”, ДОНАЦИЈЕ МОЖЕТЕ УПЛАТИТИ ПУТЕМ СЛЕДЕЋИХ ЛИНКОВА:

ХВАЛА И БОГ ВАС БЛАГОСЛОВИО!