Прочитај ми чланак

Шта пише у споразуму СНС и СВМ или – рађа ли се „Заједница мађарских општина“?!

0

У најскорије време ће се приступити изради измена и допуна Закона о утврђивању надлежности АП Војводине у циљу повећања броја изворних надлежности. Српска напредна странка се обавезала да води рачуна о просторној, саобраћајној, привредној и другој повезаности општина Ада, Кањижа и Сента које ће, како је наведено у споразуму, са Суботицом, Бачком Тополом и Малим Иђошем чинити јединствену развојну област.

Српска напредна странка и Савез војвођанских Мађара јуче су потписали коалициони споразум. Међу најважнијим одредбама споразума о сарадњи две странке су положај Војводине и европске интеграције.

У споразуму који су потписали Александар Вучић и Иштван Пастор пише да ће уговорне стране дати, како је наведено, конструктиван допринос формулисању предлога у процесима уставне ревизије и реформе политичког система како би заједнички дошле до најбољих решења, као и да ће аргументовани предлози СВМ-а бити подржани од стране друге уговорне стране.

“Кроз процес уставне ревизије и реформе политичког система закони који регулишу питања надлежности и финансирања АП Војводине ће добити статус уставног закона. У најскорије време ће се приступити изради измена и допуна Закона о утврђивању надлежности АП Војводине у циљу повећања броја изворних надлежности и приступиће се доношењу Закона о финансирању надлежности АП Војводине у циљу прецизног утврђивања извора финансирања”, наведено је у споразуму.

У споразуму који су потписали Александар Вучић и Иштван Пастор пише да ће „кроз процес уставне ревизије и реформе политичког система закони који регулишу питања надлежности и финансирања АП Војводине ће добити статус уставног закона“

Што се тиче европских интеграција, наведено је да ће се приликом утврђивања преговарачких позиција за поједина поглавља уважити у највећој могућој мери интереси мађарске заједнице у Србији.

“На темељу ратификованог Закона о потврђивању Европске оквирне конвенције о прекограничној сарадњи између територијалних заједница или власти, усвојиће се регулатива која је компатибилна Мадридској оквирној конвенцији, а којом ће се утврдити право локалних власти да учествују у овим пројектима, али и обезбедити одговарајућа финансијска средства неопходна за реализацију прекограничне сарадње.

Приликом аплицирања за пројекте из стратешког позива ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија 2021-2027. посебна пажња ће се посветити утврђивању приоритета у складу са потребама локалних актера.

У складу са преговарачким Поглављем 23, поштујући начело заштите имовинских права и правичне накнаде, наставиће се процес реституције посебно када је реч о повраћају пољопривредног земљишта и повраћају имовине црквама и верским заједницама.

Што се тиче европских интеграција, наведено је да ће се приликом утврђивања преговарачких позиција за поједина поглавља уважити у највећој могућој мери интереси мађарске заједнице у Србији

Што се тиче питања унутрашњих територијално-организационих питања, СНС и СВМ су се споразумели да се приликом одређивања подручја и граница управних округа, реорганизације државних институција као што је Републички геодетски завод, као и развојних области, води рачуна о просторној, саобраћајној, привредној или другој повезаности општина Ада, Кањижа и Сента које ће, како је наведено, са Суботицом, Бачком Тополом и Малим Иђошем чинити јединствену развојну област.

У приоритетне међудржавне пројекте Владе Републике Србије, поред железничког коридора Београд-Будимпешта спада и реконструкција пруге Суботица-Сегедин као један од приоритетних и хитних пројеката, као и изградња односно реконструкција деонице пруге Суботица-Баја на територији Републике Србије.