Прочитај ми чланак

Појавили се лажни пописивачи – Ево шта урадити и како одговорити на питања

0

Попис који је почео 1. октобра у Србији изнедрио је и прве покушаје преваре грађана. Тако су се појавили лажни пописивачи који, на овај начин, покушавају да уђу у домове грађана. Постоји неколико начина да препознате преваранте.

Због овога се на друштвеној мрежи Твитер огласио помоћник директора Републичког завода за статистику Петар Коровић, који је поводом наведених случајева из његове непосредне близине одлучио да упозна јавност на шта треба да обрате пажњу када се пописивач појави на њиховим вратима и како препозанти преваранте.

Ово су детаљи на које треба да обратите пажњу.

-Легитимација пописивача обавезно мора имати службени печат са грбом републике Србије и то јасно отиснутог мастилом плаве боје. Све ван плаве боје јесте копија или фалсификат исправе пописивача.

-Легитимација пописивача садржи ИД пописивача, односно идентификациони број. Како је навео, пожељно је да број запамтимо или забележимо након што нам пописивач покаже легитимацију, јер се у пракси дешавало да је пописивач набавио/преписао број легитимације другог.

-Легитимација пописивач садржи град/општину (територију) на којој врши попис

-Легитимација садржи и број личне карте. Пожељно је да запишете број уколико сумњате да је легитимација лажна или прибављена на противправан начин – препоручује Коровић.

Права и обавезе пописивача

Коровић наводи и права и обавезе пописивача.

-Пописивач је дужан да се представи пуним именом и презименом и да покаже легитимацију, која мора бити видно окачена и јасно показана и мора се дати време лицу које се пописује да изврши увид у исту .

-Пописивач ће користи лаптоп јер је овај попис предвиђен да се обавља дигитално, а дужан је да покаже шта је све унео у лаптоп, тј. у дигитални образац који се налази у његовом лаптопу и не сме да одбије да исти покаже.

-Пописивач нема права да пописује ствари по кући/стану или било којој другој просторији, као ни да обилази просторије објекта у који је добровољно примљен ради вршења пописа.

Претње и новчане казне

Коровић објашњава да пописивач нема право да прети било коме, а нарочито не новчаним казнама.

-Пописивач нема права да прети новчаним кажњавањем уколико пописано лице одбија да одговори на нека питања, као ни да користи претњу, принуду или превару како би изнудио одговор на питања.

-На питања која се тичу квадратуре (површине) стана/куће, места запослења, месечних примања, основ по коме се користи стан, годину изградње стана/куће и разлога због којих је члан породице одсутан, грађани нису дужни да дају одговор

-Власници домаћинстава, односно пољопривредници не морају да одговоре на питања која се тичу броја стоке, живине и пчелињака која имају

-Сви наведени подаци не представљају попис становништва него спадају у домен пописа имовине. Имовина може бити пописана само у извршном односно судском поступку на основу извршне исправе или судске одлуке

-Пописано лице није дужно да зна квадратуру стана нити је дужно да да било који други податак који се тиче његове личне зараде, броја примања, примљених додатака и сличног. Такви подаци се прикупљају у посебне сврхе и доступни су свим државним органима.

-Пописано лице не може да буде кажњено зато што не зна неке податке јер су ти подаци доступни државним органима преко разних управа и министарстава који располажу тим подацима, те ти подаци нису никаква тајна већ су доступни и налазе се у датотекама државних органа.

Коровић је закључио да Закон о заштити података о личности предвиђа да државни органи имају право и обавезу међусобне сарадње и размењивања података само у законом дозвољену сврху уз пуну примену мера заштите истих.