КAКО ЈЕ ВИЗAНТИЈA ДВА ПУТА у 40 година Европу спасила од Арапа и муслимана

7

Невероватна је количина западњачког презира према Ромејском царству, које се у историографији из чисто практичних разлога назива Византијом (јер се некако морају разграничити различити периоди у прошлости; иако је Византија била наследница Римског царства и себе је тако звала, она није била Римско царство у класичном смислу). Не смемо отићи у генерализацију, и рећи да […]