Pročitaj mi članak

BRIKS podržao reformu SB UN: Brazil, Indija, Južnoafrička Republika da se priključe

0

Ministarski sastanak zemalja BRIKS-a održan je na marginama 78. zasedanja Generalne skupštine UN u Njujorku

Ministri spoljnih poslova zemalja BRIKS podržali su ideju o reformi UN i Saveta bezbednosti, kao i težnje zemalja u razvoju iz Afrike, Azije i Latinske Amerike, uključujući Brazil, Indiju i Južnoafričku Republiku, da zauzmu značajniju ulogu u međunarodnim odnosima kao i pomenutim organizacijama.

„Ministri su podržali sveobuhvatnu reformu Ujedinjenih nacija, uključujući Savet bezbednosti, a cilj je da postane demokratičniji, reprezentativniji, efikasniji i delotvorniji kao i da se poveća zastupljenost zemalja u razvoju u svim kategorijama članstva u Savetu kako bi mogao na odgovarajući način da odgovori na aktuelne globalne izazove“, navodi se u saopštenju.

Ministarski sastanak zemalja BRIKS-a održan je na marginama 78. zasedanja Generalne skupštine UN u Njujorku.

Šefovi diplomatije članica BRIKS takođe su izrazili punu podršku predsedavanju Rusije Savetu bezbednosti od 1. januara 2024. godine, istakavši stavove svojih zemalja o konfliktu u Ukrajini i sa zahvalnošću konstatovali predloge za posredovanje u njegovom rešavanju.

Osim toga, ministri su izrazili zabrinutost zbog sukoba koji su u toku u mnogim regionima sveta. 

„Još jednom je potvrđena posvećenost mirnom rešavanju razlika i sporova kroz dijalog i pune konsultacije kroz koordinaciju i saradnju. Podržavamo sve napore da se promoviše mirno rešavanje kriza, kao i potreba za potpunim poštovanjem međunarodnog humanitarnog prava i pružanja humanitarne pomoći u skladu sa osnovnim principima humanosti, neutralnosti, nepristrasnosti i nezavisnosti, sadržanim u rezoluciji Generalne skupštine UN“, ističe se u saopštenju.

U Njujorku se od 19. do 26. septembra održava nedelja na visokom nivou Generalne skupštine UN. Rusku delegaciju predvodi ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov .