Прочитај ми чланак

Ово је коначни извештај ОДИХР о изборима у Србији

0

Извештај ОДИХР о изборима у Србији послат је јуче Влади Србије, а портал Нова.рс доноси ексклузивно његов садржај. У њему се налази коначна оцена изборног процеса и свега што су посматрачи ове мисије уочили 17. децембра.

Извештај ОДИХР, у делу у ком се наводе како унапредити изборни процес, додаје се да су препоруке садржане у читавом тексту понуђене су у циљу даљег унапређења спровођења избора у Србији и подршке напорима да се они у потпуности ускладе са обавезама ОЕБС-а и другим међународним обавезама и стандардима за демократске изборе. Ове препоруке треба читати заједно са претходним препорукама ОДИХР-а које још нису адресиране. ОДИХР је спреман да помогне властима Србије да даље унапреде изборни процес и да се позабаве препорукама садржаним у овом и претходним извештајима.

Foto: Printscreen

1. Да би се ефикасно адресирале препоруке наведене у овом и претходним извештајима ОДИХР-а о посматрању избора, потребно је добро покренути неопходне законске измене у унапредјење наредних избора кроз инклузивни консултативни процес изграђен на широком политичком консензусу. Уколико се поново конституише, међуагенцијска радна група за координацију и праћење спровођења препорука за унапређење изборног процеса требало би да делује потпуно транспарентно, уз укључивање релевантних актера, као што су организације цивилног друштва.

2. Као што је претходно препоручено, да би се обезбедила доследна примена процедура на дан избора и унапредили професионални капацитети изборне администрације, стандардизована обавезна обука би се могла размотрити за све чланове локалне изборне комисије и бирачких одбора и будуће чланове, укључујући проширени састав ових тела.

3. У циљу ефикаснијег остваривања бирачког права, Републичка изборна комисија треба да изради и спроведе благовремен, свеобухватан и циљан програм едукације бирача, укључујући о правима бирача, спречавању групног гласања и значају тајног гласања. Детаљне информације о гласачима и едукативни материјали треба да буду доступни у различитим доступним форматима.

4. Да би се решила забринутост око тачности бирачких спискова и повећало поверење јавности, релевантне законе, прописе и праксу треба поново размотрити како би се омогућио приступ подацима о регистрацији бирача и олакшало спровођење значајне ревизије Јединственог бирачког списка уз учешће релевантних актера, укључујући политичке партије и цивилно друштво, у складу са стандардима заштите података.

5. Закон треба да обезбеди јасно раздвајање између званичних функција и активности кампање носилаца функције. Власти треба да предузму мере да спрече злоупотребу положаја и државних ресурса, а на било које кршење треба проактивно решавати кроз пропорционалне и одвраћајуће санкције.

6. Власти треба да спрече застрашивање и притисак на бираче, укључујуц́и и запослене у јавном сектору и државним институцијама

7. Независност Регулаторног тела за електронске медије (РЕМ) треба да буде гарантована и у складу са новим законским одредбама. РЕМ треба проактивно да користи своје законска овлашц́ења и да поступа по службеној дужности у случају кршења медијске регулативе, а на основу њеног систематског прац́ења.

8. Изборна администрација треба да прикупи и објави разврстане податке о заступљености полова у својим органима на свеобухватан начин. Треба уложити додатне напоре како би се осигурало да постоји родна равноправност у свим изборним органима, у складу са законом.

9. Да постигне одржив напредак у својим активностима, као што је израда упутстава, обука изборних званичника, побољшање кампања едукације бирача и повец́ање приступачности изборног процеса. Републичкој изборној комисији треба одобрити довољне административне и техничке капацитете, укључујуц́и сопствени стални секретаријат.

Регистрација бирача

10. Законодавство треба даље ускладити са циљевима Конвенције УН о Правима особа са инвалидитетом, уклањањем свих преосталих ограничења права гласа на основа интелектуалног или психосоцијалног инвалидитета.

Кандидовање

11. Као што је раније препоручено, потребно је даље промовисати плурализам у изборном процесу и слободу удруживања, размотрити могућност уклањање ограничења давања подршка више од једне листе

12. Закон би могао поново да се размотри како би се омогућило учесницима на изборима да исправе све уочевене недостатке у својим документима након објављивања одгваравајуће одлуке Републичке изборне комисије.

Изборна кампања

13. Да би се осигурали једнаки услови за кампању, власт би требало да спроведе у потпуности мере како би сви актери на изборима имали приступ и користили јавни простор за кампању под једнаким условима

14. Требало би успоставити додатне механизме и подстицаје како би се подстакле партије на то да се испромовише учешће жена у политичком животу, те како би се повећала њихова видљивост у политици

Финансирање кампање

15. Како би се промовисале једнаке могућности у кампањи, могло би се размотрити укидање депозита као услов за политичке странке и партије које нису заступљене у парламенту као предуслов за прву ствар око јавних средстава за кампању

16. Агенција за спречавање корупције би требало да проактивно истражује и санкционише трошење неовлашћених субјеката у кампањи

17. Требало би изменити закон како би Агенција за спречавање корупције могла да прати одлуке о кршењу Закона о спречавању корупције приликом изборне кампање. Надгледање усклађености са овим законом требало би да буде одређен задатак за теренске посматраче Агенције, ако буду распоређене на неким будућим изборима.

Медији

18. Надлежни органи треба да испуне своју обавезу да обзбеде заштиту и безбедност медијских радника кроз делотворне и благовремене мере, укључујући хитну истрагу и привођење правди умешаних у нападе и малтретирање новинара и других медијских актера, те да јавно осуде све претње новинарима.

19. Да би пружили непристрасне информације о учесницима у изборима и омогућили бирачима да направе избор на основу информација, медији треба да искористе своје право на уређивачку независност и да избегавају коришћење материјала које производе странке у вестима и информативним програмима, посебно током изборних кампања.

Националне мањине

20. Да би се спречила злоупотреба посебних одредби за листе националних мањина, треба размотрити даље прецизирање законских критеријума за одређивање статуса националне мањине и процедуре за регистрацију ових листа.

21. Управни суд треба да искористи сва расположива средства да подржи право на делотворан правни лек у изборним споровима и треба да одржи усмена јавна саслушања у таквим случајевима.

22. Власти треба да гарантују адекватне услове како грађанима тако и међународним посматрачима да обављају своје активности уз несметан приступ свим информацијама у вези са изборима, на време и на начин и у окружењу без притисака и застрашивања, у складу са међународним обавезам акоје је Србија преузела.

Дан избора

23. Као што је претходно препоручено, треба уложити додатне напоре да се доделе адекватне просторије за бирачка места, како би се спречила пренасељеност, обезбедила тајност гласања и обезбедила лак и независан приступ гласачима са физичким инвалидитетом.

Постизборни развој

24. Закон треба да обезбеди разумно кратак рок за Уставни суд да одговори на притужбе и омогуц́у дужи период за одржавање поновљених избора.

25. Требало би размотрити израду додатних упутстава за локалне изборне комисије, по питању разматрања захтева за поништење резултата гласања, као и правила РИК-а о поступању по жалбама на њихове одлуке.

На Извештај ОДИХР о изборима у Србији чекали смо два и по месеца. Колико домаћа јавност, толико и међународна заједница, одакле су стизале поруке да коначну оцену о изборима неће давати пре његовог објављивања.

Пре објављивања овог извештаја, изборима у Србији бавио се и Европски парламент и донео Резолуцију, којом се предлаже Европској комисији да размотри идеју да се у нашој држави спроведе међународна истрага.

Европска комисија још није донела одлуку о томе како ће поступити по предлогу Европског парламента, а како се могло чути чекао се управо објављени Извештај ОДИХР.

Да ће бити оштар, могло се претпоставити и по објављивању прелиминарног извештаја, непосредно након избора.

Ово је први Извештај ОДИХР

„На ванредним парламентарним изборима одржаним 17. децембра, иначе технички добро организованим, на којима су бирачи могли да бирају између политички алтернативних опција, доминирало је преовлађујуће присуство Председника, чиме су се уз системску предност владајуће странке, створили неједнаки услови. Учесталост ванредних избора дубље подрива поверење јавности у функционисање демократских институција, а због те чињенице и недостатка политичке воље, питање многих потребних реформи остаје нерешено“, писало је у прелиминарном извештају.

Прелиминарни Извештај ОДИХР

Посматрачи су уочили и да су основне слободе, уопштено гледано, поштоване у кампањи, али су нарушене услед оштре реторике, пристрасности у медијима, притиска на запослене у јавном сектору и злоупотребе јавних ресурса.

„Недовољна заступљеност жена у кампањи показује да је потребно исказати већу посвећеност обезбеђивању једнаког учешћа жена у политичком животу. Побољшање транспарентности је допринело раду Републичке изборне комисије. Надзорно тело за праћење кампање и електронских медија је углавном било неефикасно у спречавању кршења током изборног периода. Иако су медији извештавали о изборним учесницима у складу са законом, већина националних јавних сервиса није пружила стварно аналитичко извештавање, па се тако смањила способност бирача да донесу информисану одлуку“, наводи први Извештај ОДИХР и закључује:

„Изборни дан је протекао мирно али уз бројне процедуралне недостатке, укључујући и недоследну примену заштитних мера током гласања и бројања, честу појаву гужви на бирачким местима, кршење права на тајност гласања и бројни примери групног гласања“.

Шта је рекао Вучић?

Председник Србије Александар Вучић рекао је да ће позвати Владу да у потпуности испоштује препоруке ОДИХР, иако ранијих година то није био случај.

„Све што буде дошло као препорука (ОДИХР) за било које будуће изборе у потпуности треба озбиљно да сагледате и да их позовете да присуствују предстојећим локалним изборима који ће се одржати у мају или јуну. Важно је да покажемо да смо транспарентни и да ништа не кријемо и да желимо да прихватимо њихово надгледање тих избора како би могли да покажу целом свету шта је стварна истина у вези тих избора“, рекао је Вучић.