Прочитај ми чланак

Нови закон: Плаћаћемо порез на шупе, кокошињце, бунаре

0

Од Нове године плаћаћемо порез на подруме, шупе, бунаре, котларнице, базене, свињце, кокошињце, штале, сенике, амбаре, чардаке, голубарнике, пушнице, сушаре, рибњаке, па чак и на надстрешнице које покривају површину већу од десет квадрата. Цену за утврђивање износа пореза диктираће цене по којима су продаване гараже у конкретној општини. Ово је предвиђено новим изменама Закона о порезима на имовину, чији нацрт је управо објавило Министарство финансија.

Да корона може да нам “дође главе” не само дословце већ и новчано, показује нови државни план о повећању намета на имовину.

Фотографија: freeimages.com -Викториа Сав

Државну касу од јануара идуће године пуниће порези на имовину које ће плаћати грађани и фирме и то на објекте који до сада нису ни били опорезовани.

Готово невидљива измена постојећег закона, где се уместо “гараже и гаражна места”, међу непокретностима које се опорезују уводи група “гараже и помоћни објекти” (члан 6а новог закона), омогућила је да под лупу порезника дођу практично сви објекти које грађани имају у својим двориштима, без обзира да ли је реч о подруму или шупи у којој држе огрев, или штали у којој гаје животиње, или амбар у коме је смештена храна за њих.

Шта се све опорезује
Министарство финансија препознаје три групе помоћних објеката који се опорезују.

У првој групи су две врсте објеката – они који нису зграде: бунари, базени, резервоари, цистерне… и они који спадају у помоћне зграде изграђене на истом земљишту где и стамбени или пословни објекат. То су котларнице, подруми, шупе за смештај огрева и слично.

Друга група помоћних објеката обухвата економске објекте у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Трећа група су надстрешнице основе преко десет квадрата које су самостални објекти.

Када је реч о овој другој групи – економски објекти, регулисани Законом о планирању и изградњи, списак је још шири.

“Економски објекти јесу објекти за гајење животиња (стаје за гајење коња, штале за гајење говеда, објекти за гајење живине, коза, оваца и свиња, као и објекти за гајење голубова, кунића, украсне живине и птица); пратећи објекти за гајење домаћих животиња (испусти за стоку, бетонске писте за одлагање чврстог стајњака, објекти за складиштење осоке); објекти за складиштење сточне хране (сеници, магацини за складиштење концентроване сточне хране, бетониране сило јаме и сило тренчеви), објекти за складиштење пољопривредних производа (амбари, кошеви), рибњаци, кречане, ћумуране и други слични објекти на пољопривредном газдинству (објекти за машине и возила, пушнице, сушионице и сл.)”, наводи се Закону о планирању и изградњи.

Нацрт измена Закона о порезима на имовину од данас је у својеврсној јавној расправи, која траје до – 4. новембра.

“Сугестије и примедбе могу да се доставе Сектору за фискални систем путем електронске поште на адресу фискални.сектор@мфин.гов.рс најкасније до 4. новембра 2020. године, до 15:30 сати”, стоји на сајту Министарства финансија.

Цена за обрачун
Порез на имовину утврђиваћа се и плаћати у складу са новим законом почев за 2021. годину.

“Код утврђивања пореза на имовину за 2021. годину за помоћне објекте примењиваће се просечне цене квадратног метра гаража и гаражних места у зонама које су утврђене на основу цена у промету тих непокретности у зонама или граничним зонама у складу са чланом 6. Закона о порезима на имовину, односно просечне цене гаража и гаражних места у најопремљенијој зони, ако су објављене до 30. новембра 2020. године”, наводи се у новом Закону о порезима на имовину.