Прочитај ми чланак

Велика прогноза за јесен: Биће дуга зима – новембар и децембар кључни месеци

0

Метеоролог Марко Чубрило објавио је детаљну сезонску временску прогнозу за јесен

Очекивано одступање ваздушног притиска

Када је у путају одступање ваздушног притиска од просека последње ажурирање ЕCMWF модела са базом података од августа има сигнал за позитивно одступање ваздушног притиска од просека на највећим делом Европе. Језгро овог антициклона би се најчешће налазило у ширем простору од Велике Британије, преко југа Скандинавије, земаља Балтика све до Украјне. Обзиром на доста јак сигнал за позитивну аномалију, утицај овог система би се простирао преко веће дела средишње, југоисточне и источне Европе. Област изнад које модел има сигнал за вредности ваздушног притиска око просека обухвата простор од Пиринејскиг полуострва преко запдног и средишњег Медиренаа, док се тај сигнал јавља и над простором крајњег југоистока Европе.

Овакав синоптика би у току већег дела јесени (посебно у октобру) доносио доста стабилног и сувог времена, посебно на западу и северу континета. Наш део Европе би се налази на источној перифетији тог антициклона што значи да би ка нама повремено са североистока продирала хладна вадушна струјања (посебно у новембру), док би близина слабе циклонске актиности над западним и централним Средоземљем доносила повремен падавине, посебно у новембнру када генерало долази до јачање утицаја циклона над Средоземљем, преноси meteomarko.wordpress.com

Оваква синоптика би нам после северних струјања која се очекују у већем делу септембра, токо октобра донела доста стабилног и сувог времена уз хладне и маговите ноћи али пријатне дане, док новембар има потенцијал да уз измештање језгра антициклона ка северозападу ка нама отвори пут за чешћа хладна струјања са истока и североистока, што би могло донети ранију појаву снега од пресека.

Очекивано одступање температуре ваздуха

Аномалија температуре за сва три јесења месеца показује да би над аншим деловима Европе јесен била за око 0,5 до 1 степен топлија од просека. Међутим велики део ове позитивне температурне аномаије одлази на првиих 2-3 недеље октобра када се уз доминацију антициклона очекује „михољско лето“. Над североистоком Европе стоји сигнал за температуре око просека и то ће вероватно касније у новембру бити примаран извор хладног ваздуха.

Очекивано одступање количина падавина

Сигнал за одступање количине падавина од просека је изнад нашег дела Европе доста слаб али за сва три месеца стоји вероватноћа нешто веће или барем просечне количине падавина. Сигнал за сувљу јесен од просека изнад Велике Британије, земаља Балтика и већег дела североистока Европе сугерише доминацију антициклона над овим делом Европе, док сигнал за нешто кишовитију јесен од просека над већим делом Медитерана упућује на могућност чешће појаве циклона над овом акваторијом, посебно у септембру и новембру. Наш регион би требао имати количину падавина око просека, док би област из овалу Јадрана могла имати количину падавина изнад просека.

Очекивано одступање ваздушног притиска

Приказ одступања ваздушног притиска од просека код сезонског BBC модела има доста сличан сигнал као и ЕCМWF модел.

Очекује је изражено позтиивно одступање у простору од западног и северозападног Атлантика, преко Исланда, Велике Британије, Скандинавије и земаља Балтика. За разлику од ЕCМWF модела овај модел не одржава јединствену област високог ваздушног притиска која се преко Балтика протеже ка истоку Европе већ има сигнал за израженијуо бласт сниженог ваздушног притиска у простору југозападне и средишње Европе као и већег дела Медитерана, док се по симулацији овог модела повишен ваздушни притсак у току јесени 2022 очекује над крајњим истоком и североистоком Европе.

Овака синоптичка варијација сличног тренда би нам донела израженији утицај сниженог ваздушног притиска од просека те би количина падавина вероватно била нешто виша него код ЕCМWF модела, док би период сувог и стабилног времена у октобру био краћи.

Анализа аналогног, сезонског, модела

Сезонски аналогни модел који приказује очекивану аномалију ваздушног притиска за тромесечни период од септембра до новембра има другачији систем прогнозирања.

Овај модел посматра аномалију температуре воде светског мора за протекли месец (август) и онда на основу те аномалије креира аналогну синоптичку карту за наредни период.

Приказ код овог модела у великој мери прати основне синоптичке поставке која се дају остали модели. Симулира се пространо антициклонално поље које би се протезало од средишње и североисточне области Северне Америке, преко северозападног Атлантика, Скаднинавије, западне Русије и све до крајњег истока Еввропе. Оваква синоптика је тпична за године хладне ЕНСО аномалије (“La Nina”).

Поље сниженог ваздушног притиска би се вероватно налазило пред источном обалом САД-а и над простором средишње Европе, Апенинског и дела Балканског полуострва. Како је сигнал за негативну аномалију врло слаб, вероватно неће бити честих, јаких, циклоналних стања над тим делом Европе али би свакако било повремених цикогенеза.

Такав сигнал би нам за јесен 2022 донео температуре око или мало изнад пеосека, док би количина падавина могола бити око или мало преко просека.

Enso index

По свему судећи ово ће бити траћа узаостопна “Le Nina” јесен и зима. Све прогнозе (овде је приказана прогноза CFSV2 модела) симулирају да ће у току јесењег и зимског периода доминирати негативан ЕNSO индеx, који би најизраженији могао бити крајем новембра и почетком децембра када би могао ићи на око -1,0. Касније током зиме индеx би полако ишао ка неутралној вредности и то би за нардну годину могао бити тренд који ће водити ка “El Ninu”.

QBО index

Овај индеx показује смену западних и источних фаза. У источним фазама овог идеxа кроз стратосферу и тропосферу доминирају источни ветрови те је то најчешће сигнал за лакше упостављање високог ваздушног притиска у поларним и арктичким областима што слаби западне ветрове и над нама генерално повећава шансе за хладне јесење и зимске периоде. Када је овај ондеx у својој западниј фази западни ветрови доминирају краз тропосферу и стратосферу што појачава снагу поларог вртлога и тиме је упостављање јаких антициклона у високм географским ширинама отежена те је западана фаза QBО индеxа најчешће сигнал за кишовиту јесен али благу и кишовиту зиму.

Ова јесен и зима ће бити обалежене западном фазом QBО индеxа која је почела токо лета и сигурно ће се уз јачање неставити барем до наредниг пролећа. То није сигнал за дуготрајну хладноћу, али на примеру протекле зиме се управо види да овај индеx свакако није једини чинилац синоптике над нама током зиме јер смо протеклу зиму провели у снажној источној фази QБО индеxа, а зима је била релативно блага.

IOD index

Дипол Индијског океана (IOD index) има своје две фазе, позитивну и негативну. Позитвна фаза означава да су воде западног дела Индијског океана топлије од просека, док негативна означава супротно, да су воде овог дела океана хладније од просека.

Улога овог индеxа а у општој синоптици над Европом још није довољно истражена али тренутно влада мишљење да је позитиван индеx везан за јака циклонална стања над Атлантиком те као последицу тога често значи сигнал за релативно благе зиме због јачања утицаја Атлантика, док се негативам индеx доводи у везу са слабљењем утицаја Атлантика, што за последицу често има ређа, јака, циклоналан стања (слабији и лоше дифинисан поларни вртог) те то најчешће води ка условима за чешћа хладне продоре са севера и истока те су зиме са негативном ИОД индеxом често снежне и хладне.

Прогнозе овог индецxа за јесен и зиму сугеришу да би из почетног врло негативног стања полако током зиме одлазио ка неутралном, а касније на пролеће и ка позитивном стању. Треба имати на уму да је овај океан доста далеко до нас те да температурним променма у њему треба 2-4 месеац да се синоптички манифестују у тропосфери.

Очекивано стање поларног врлтога

Поларни вртлог је сезонска појава и везан је за хладнији део године, од октобра до априла када изнад пространог дела високих географских шриина севене хемисфере влада поларна ноћ те се овај индеx у страној литератури још назина “polar night jet”.

Када је поларни вртлог јак и добро развијен најчешће ка Европи доминира јака млазна струја са Атлантика и уз доминантне западне ветрове зима је релативно блага.

Обрнуто, кда је поларни врлог слабиији, лоше дефинисам или га процес загревања стростефе ослаби или прекине отвара се пут за продор хладног ваздуха са севера или истока и тада уз повољну синоптику хладноћа уз високих географксих ширина може стићи и до нашег дела Европе.

Прве прогнозе за јесен и зиму сугеришу да би овај индеx током јесени углавном требао бити око својих просечних вредности, уз мање осцилације, док би почетком зиме (децембар и јануар) он могао бити слабији од просека, док би вероватно у фебруару поново јачао ка просечним вредностима или мало преко њих.

Овакава прогноза (у колико се одржи) значи да постоје повећане шансе да јесен буде просечно богата падавина, док би зима (посебно њен први део) могао донети чешће упадде халадног ваздуха са севера или истока.

Каоко су ово тек почетне процене овог индеxа тек касније током јесени ће подаци везани за њега постати поузданији.

NAO index (телеконекција)

Један од кључних фактора развоја синоптике над северном полулоптом током хладнијег дела године је телеконекција чији је јако битан део NAO index.

Телеконекција представља резултанту деловања свих индеxа и фактора који утичу на стање атмосфере и она заправо дефинише како ће се сви они међусобно уклопити. NAO index дефинише снагу и учесалост циклоналних стања над северним Атлантиком.

Током септембра овај индеx је врло негативан што значи да ће постојати антициконална блокада негде над северним или западним Атлантиком, током осталог дела јесени (октобат, новембар) овај индекс стоји негде око неутралне или благо позитивне вредности штои би значило појачану циклоналну активност над западним Атлантиком што је типично за овај део године и повезано је са јачањм поларног вртлога.

Током зиме тренутно стоји интересатна прогноза слабљења овог идеxа, посебно током децембра и јануара где би он био негативан, а у децембру и изаразито негативан. То значи да тренутно телеконекција сугерише могућност снижене циклоналне активности над Атлантиком током ова два месеца и то би значајно повећало вероватноћу хладних продора са севера или истока. Током фебруара по актуелној прогнози индеx би требао бити неутралан (око просека).

Интересатно је погледати и индеx падависког тотала над Медитераном који за јесењи период после обилниих падавина у септембру даје ниске падавинске тотале за октобар и новембар, док би почетком зиме овај индеx отишао јако позитивно што значи да у децембру и јануару тренутно постоји потенцијал за честе падавине док би оне у фебруару поново постале ређе.

Овај индеx је тренутно врло усаглашен са телеконекцијом и у колико би тако остало јесен би (после септембра) требала донети релативно суво време, док би зима у свој већем делу могла бити богата падавинама, а уз довољну количину хладног ваздуха то често могао бити снег.

Следеће сезонска прогноза која ће бити прва процена могућег развоја времена током зиме ће бити објављена око 15.10. док ће коначна прогноза за зиму 2022/23 бити објављена око 15.11.