Прочитај ми чланак

Просечна потрошачка корпа у септембру порасла на 89.866 динара, куповна моћ опала

0

Просечна потрошачка корпа за септембар била је 89.866,09 динара за 1.583,30 динара или за 1,8 одсто већа у односу на ону из августа, објавило је Министарство унутрашње и спољне трговине.

У односу на корпу од пре годину дана септембарска је већа за 14,9 одсто, преноси РТС, а куповна моћ мерена односом нове просечне, односно нове минималне потрошачке корпе и просечне нето зараде у септембру је била мања у односу на август.

Минимална потрошачка корпа за септембар је износила 46.652,08 динара и била је већа за 922,51 динар или за 2,0 одсто од августовске потрошачке корпе, док је у односу на септембар прошле године минимална корпа била већа за 15,8 одсто.

За покриће просечне потрошачке корпе у септембру је било потребно 1,20 просечних зарада, а за покриће минималне корпе 0,62 просечне зараде.

Месец дана раније, за покриће просечне корпе било је неопходно 1,17 просечних зарада, а за покриће минималне корпе 0,61 просечне зараде. У септембру прошле године је за покриће просечне потрошачке корпе било потребно 1,20 просечних зарада, а за покриће минималне корпе било је довољно 0,62 просечне зараде.

Посматрано по градовима, у септембру су куповну моћ изнад републичког просека имали Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац.

У осталим градовима, који се статистички прате, просечна месечна нето зарада је покрила минималну потрошачку корпу, али није била довољна за покриће просечне корпе.