Pročitaj mi članak

Ortodoksos tipos: Skopljanci i Srbi slave autokefaliju „Makedonske crkve“, a to…

0

Patrijarh Vartolomej će ranije ili kasnije nastupiti sa izdavanjem Tomosa za raskolnike Skoplja. Biće to, sa sigurnošću, drugi Vaterlo posle onog sa Ukrajinom, piše grčki list

Politička i crkvena nemoć po pitanju „Ohrida“

Skopljanci i Srbi slave Autokefaliju „Makedonske crkve“ (!), a Grčka crkva, Fanar i naše političko vođstvo to prihvataju! Sa sajta orthodoxianews.agency postalo je poznato 6. juna 2023:
„U istorijskom hramu Svete Sofije u Ohridu sasluživali su drugog dana Duhova, 5. juna, srpski patrijarh g. g. Porfirije i ohridski arhiepiskop g. Stefan.

Liturgijsko sasluživanje obavljeno je u formi navršene godine dana od dana kada je Srpska crkva dodelila jedan Tomos Ohridskoj arhiepiskopiji, kojim se regulišu upravna pitanja što se tiču ove pomesne crkve…

Poglavar Srpske crkve i poglavar Ohridske arhiepiskopije tokom prve godine od vaspostavljanja (punih) odnosa dveju crkava sasluživali su više puta; sa jučerašnjim sasluženjem ponovo su potvrdili da (među njima) vlada klima jedinstva. Jedinstva kojeg otprilike nije bilo 55 godina.

Prilikom sasluženja učestvovali su episkopi i sveštenici dveju crkava, a Ohridska arhiepiskopija je Blažnjejšeg g. g. Porfirija odlikovala ordenom „Svetog Klimenta Ohridskog“, najvišim odlikovanjem Skopljanske crkve.

U svom govoru patrijarh g. g. Porfirije je zahvalio Ohridskom arhiepiskopu i Sveštenom sinodu na najuzvišenijoj časti prema njegovom licu, a nije propustio da se dotakne i jedinstva kome nas uči praznik Pedesetnice što predstavlja prevashodnu ulogu Crkve.

Srpski patrijarh je na kraju svoju besede još jedanput zahvalio za gostoprimstvo koje su mu priredili i dodao: ’Tokom Liturgije saznadoh da je ovde srpski patrijarh poslednji put služio pre sto godina. Da ne čekamo svakih sto godina, nego da nam što češće dolazite u Beograd; u sva sveštena mesta u Srbiji i drugde, da tako služimo i slavimo ime Božje. Iako pripadamo drugima nacijama, pripadamo jednoj i jedinoj Crkvi Hristovoj, te pod tim pojmom pripadamo jednom, što je najznačajnije, narodu Božjem‘. “

(Ortodoksos tipos, 9. jun 2023, br. 2451, str. 8)

Pritiskaju Skopljanci za Tomos

Patrijarh Vartolomej će ranije ili kasnije nastupiti sa izdavanjem Tomosa za raskolnike Skoplja. Biće to, sa sigurnošću, drugi Vaterlo posle onog sa Ukrajinom. Ma koliko to laskavci vladajućih sredstava informisanja hvale, istorija će posle više godina da uvrsti u „Cipra Crkve“, pošto ne samo što je on prvi Skoplje nazvao „Severna Makedonija“, nego je grčki Ohrid predao onima koji se pretvaraju da su Makedonci baš kao što su crkvena pitanja Ukrajine (predata) licemeru g. Zelenskom. Živeo patrijaraški etnicizam! Shodno proglasu Fanara 15. jula 2023:

„Vaseljensku patrijaršiju je danas, subota, 15. jula 2023, posetio premijer Republike Severne Makedonije, njegova ekselencija g. Dimitar Kovačevski, koji se našao u Carigradu u okviru privatne posete. Njegova ekselencija g. Premijer je primljen od strane Njegove svetosti, vaseljenskog patrijarha g. g. Vartolomeja te su imali priliku da razgovaraju o temama uzajamnog interesovanja. Prethodno se njegova ekselencija g. Kovačevski poklonio Sveštenom patrijaršijskom hramu“.