Pročitaj mi članak

Inflacija pojela rast plata, zarada se realno umanjila

0

Prosečna plata u Srbiji je, bez poreza u doprinosa, u novembru iznosila 78.326 dinara (oko 666 evra), dok je na nivou Beograda prosečna zarada u istom mesecu bila za 180 evra veća, odnosno oko 99.765 dinara. Kada se posmatraju zarade po beogradskim opštinama, najviša prosečna zarada u novembru bila je na Vračaru (136.721 dinar), u Starom gradu (135.254 dinara), i na Novom Beogradu (130.691 dinara).

У Новом Саду је просечна плата износила 94.082 динара, у Крагујевцу 74.254 динара, а у Нишу 74.925 динара. Најнижа просечна зарада у новембру је била у Бојнику – 50.409 динара. Просечна бруто зарада, дакле пре одбитака за порезе и доприносе, за новембар 2022. године износила је 108.001 динар.

У поређењу са истим месецом претходне године, просечне бруто и нето зараде за новембар 2022. године номинално су веће за 13,3 одсто, а реално су мање за 1,6 одсто.

Номинална плата је укупан новац који радник добија као доходак, док се реална плата мери количином производа и услуга које радник може за тај новац може да купи. Реални раст је однос раста плата и раста цена, односно инфлације.

Медијална нето зарада за новембар 2022. године износила је 59.580 динара, што значи да је 50 одсто запослених остварило зараду до наведеног износа.