Pročitaj mi članak

Komunalna policajka „cima i vuče“ devojku za ruku, dok ona plače i moli (VIDEO)

0

Na društvenim mrežama objavljen je uznemirujući snimak na kome se vidi kako komunalni policajac vuče za ruku jednu devojku koja, kako se sumnja, nije platila kartu, a koja od straha plače, dok ljudi u okolini dobacuju policajcu da je ne maltretira i da nema pravo tako da se ophodi prema njoj.

Како је објављено на инстаграм страници @srbjournal, на аутобуском стајалишту код болнице „Драгиша Мишовић“, комунални полицајац, тачније Бели, извела је девојку из аутобуса и 10 минута је „цимала и вукла за руку“.

Како се може видети на снимку, девојка је све време узнемирена, моли и плаче полицајку да је пусти, да је не вуче за руку, док истовремено полицајка агресивно виче на њу да се смири. Целокупно дешавање пропратилис у коментари људи који су се ту задесили, а који су полицајки довикивали да не малтретирадевојку и да нема право тако да се опходи, на аутобуском стајалишту код болнице „Драгиша Мишовић“, комунални полицајац, тачније Бели, извела је девојку из аутобуса и 10 минута је „цимала и вукла за руку“.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SRB Journal (@srbjournal)

Како се може видети на снимку, девојка је све време узнемирена, моли и плаче полицајку да је пусти, да је не вуче за руку, док истовремено полицајка агресивно виче на њу да се смири. Целокупно дешавање пропратилис у коментари људи који су се ту задесили, а који су полицајки довикивали да не малтретирадевојку и да нема право тако да се опходи.

Након што се снимак раширио друштвеним мрежама и изазвао бурне коментаре, посебно кад је реч о овлашћењима комуналне милиције, поново су се отворила питања о томе шта комунална полиција сме, а шта не сме приликом вршења послова из оквира својих овлашћења.

Да ли комунална милиција сме да ми тражи личну карту?
Као једно од најчешћих питања које се постављају о „комуналцима“, свакако је питање да ли нас могу легитимисати у возилима јавног превоза. У Закону о комуналној милицији, у члану 18 описано је да је предвиђена провера идентитета лица, док је у истом Закону (у члану 21) објашњено на који начин се она врши.

То дакле значи да комунални милицајац сме да вам тражи личну карту како би извршио проверу идентитета, односно комуналац сме да вас легитимише. Међутим, предвиђено је да то чини само у односу на лица чије понашање или деловање представља кршење прописа из делокруга комуналне милиције.

Поред тога, комунални полицајац је у обавези да вас упозна са разлозима провере идентитета.

Такође, треба знати и да уколико комунални милиционар не може да утврди идентетит на описани начин, то лице ће, без одлагања, довести надлежном органу ради утврђивања идентитета. Пракса је показала да су такви случајеви када путници без карте у градском превозу не желе да покажу личну карту, због чега их комунална милиција одводи надлежном органу.

Да ли комунална милиција сме да засутави возило?
У најкраћем, одговор на ово питање био би потврдан али само у одређеним случајевима.

То заправо значи да комунална милиција може зауставити возило само уколико је затечено у кршењу прописа из делокруга рада комуналне милицији, а може извршити и преглед возила, као и лица и предмета који се у њему налазе. Као и у случају полицијских службеника МИнистарства унутрашњих послова, проверу лица мора радити особа истог пола.

Такође, комунални полицајац, како је наведено у Закону, пре вршења прегледа предмета позваће лице да омогући увид у садржај предмета, а уколико лице то одбије, сам ће проверити садржај. Приликом тога, комунални милиционар настојаће да проузрокује што мању штету, а ако до ње и дође, обезбедиће да се после отварања предмети документују фотографијама или „на други погодан начин“.

Уколико пронађе предмете за које се може основано претпоставити да су предмет кривичног дела или прекршаја који нису из њихове надлежности, о томе ће обавестити полицију и поступати по њиховим упутствима.

Средства принуде – палица, спреј, везивање
Комунални милиционар има могућност да према грађанима употреби средства принуде, а под тим се сматрају физичка снага, средства за везивање, распршивач са надражајним дејством и службена палица. Међутим, Закон предвиђа да то може учинити само ако у обављању послова на други начин од себе или другог не може да одбије истовремени противправни напад, ради савладавања отпора, односно спречавања покушаја бекства.

Како да поднесем притужбу на рад комуналног милиционара?
Уколико сматрате да су вам незаконитом или неправилном применом овлашћења повређена права, комуналној полицији свако може поднети притужбу на рад и то у року од 30 дана од дана када је до повреде дошло. Са друге стране, овлашћено лице, о свом ставу и евентуалним мерама које је предузело, мора подносиоца притужбе да обавести достављањем писаног одговора у року од 15 дана од дана пријема притужбе.