Pročitaj mi članak

Frilenserima stižu na naplatu dugovanja iz 2017.

0

Poreski obveznici za koje Poreska uprava donosi rešenje po osnovu prihoda ostvarenog u 2017. godini, dobiće ovih dana rešenje o utvrđenim obavezama.

Реч је о обвезницима који су у 2017. години остварили приходе по основу уговорене накнаде од ауторских и сродних права и уговорене накнаде за извршени рад, на које се порез плаћа самоопорезивањем.

Први износ утврђене обавезе доспева на наплату 17. фебруара 2023. године. Обавезе су утврђене на основу података пословних банака о оствареним приходима физичких лица.

Решења ће пореским обвезницима бити достављена поштом.

Обавезе утврђене решењем Пореске управе плаћају се у 120 једнаких месечних износа, с тим да први износ доспева за плаћање 15. у месецу који следи месецу који је наредни у односу на месец у коме је донето решење пореског органа.

Подсетимо, од 1. јануара 2023. године на снагу ступају измене Закона о порезу на доходак грађана у делу који се односи на приходе фриленсера.

Регулативом је назначено да се приходом од рада као фриленсер сматра сав приход од иностраних физичких и правних лица, као и од домаћих физичких лица за услуге/рад на ауторском делу или услуге/рад сличан ауторском делу, односно из области дигиталних услуга (рад онлине за иностраног налогодавца где се испоручује услуга, а не физички производ).

Фриленсери ће порез и доприносе плаћати квартално, према једном од два понуђена модела.