Прочитај ми чланак

ЦРНА ГОРА: И геј ђетићи код матичара?

0

Почела јавна расправа о Нацрту закона о животном партнерству особа истог пола. Циљ је бољи положај ЛГБТ заједнице - регулисање бракова и усвајање деце

НАЦРТ закона о истополним браковима у Црној Гори који ће се након јавне расправе наћи пред посланицима државног парламента омогућиће геј ђетићима да ступају у брак легално. Влада Црне Горе, како је саопштила, на овај начин настоји да унапреди положај ЛГБТ заједнице у држави подно Ловћена, чији су битан део склапање бракова, па чак и брига о усвојеној деци. Познато је да је први јавно декларисани хомосексуалац Здравко Цимбаљевић управо због недостатка оваквог закона морао да емигрира у Канаду.

У Нацрту закона наводи се да се партнерство особа истог пола закључује пред матичарем, на свечан начин, у службеној просторији пригодно уређеној за ту намену. Том весељу присуствују оба будућа партнера, кумови и матичар. Партнери могу да задрже своје презима или да као заједничко узму презиме једног од њих. Такође, као заједничко презиме могу узети оба њихова презимена и само један од њих свом презимену додати презиме партнера. Након што дају сагласне изјаве, матичар проглашава да је партнерство закључено, које уписује у матични регистар животног партнерства у којем се потписују партнери, кумови и матичар.

У случају да дође до „развода“ услови су готово исти са онима у Породичном закону. Партнерство престаје смрћу партнера, проглашењем партнера умрлим, поништењем и раскидом.

– Партнер може тражити раскид ако су односи озбиљно и трајно поремећени или кад се из других разлога не може остварити сврха партнерства. Развод може тужбом суду захтевати један од супружника, као и оба споразумним предлогом. Уз предлог за споразумни раскид партнерства, брачни другови су дужни да суду поднесу писани споразум о деоби заједничке имовине – наводи се у Нацрту закона о животном партнерству лица истог пола.

Јавна расправа биће одржана у Бијелом Пољу, Будви и Подгорици.

БРИГА О ДЕЦИ

У НАЦРТУ закона се не помиње „усвајање деце“. Наводи се да је „партнер који није родитељ детета дужан да издржава децу дугог партнера, ако она немају сродника који су по закону дужни да их издржавају“. Обавеза партнера постоји и после смрти родитеља детета.

– Када прети непосредна опасност за децу, партнер има право да донесе хитне одлуке у складу са интересима деце и о томе одмах обавести родитеља. Свакодневне одлуке у вези са децом може доносити и партнер уз пристанак родитеља деце.