Прочитај ми чланак

Цене половњака биће још више: Да ли одустајемо од куповине аутомобила?

0

Према анализи сајта Половни аутомобили, у прва четири месеца 2022. цене половњака веће су за 23% у односу на исти период претходне године. С обзиром на актуелна дешавања у свету продавци и купци аутомобила очекују и даљи раст. Какво је сада стање када је реч о продаји половњака у Србији и како се крећу просечне цене?

Са циљем да утврди какви су ефекти геополитичких дешавања у свету на тржиште аутомобила у Србији, сајт Половни аутомобили спровео је анкету којом је обухваћено 8.436 потенцијалних купаца и 186 трговаца аутомобилима.

Шта кажу продавци

Готово 60% продаваца аутомобила сматра да ће сукоби у Украјини имати ефекат на њихово пословање дуже од годину дана. До пада понуде половних аутомобила дошло је још услед пандемије, а актуелна дешавања у Украјини могу само додатно да продубе овакву ситуацију на тржишту. Она су узроковала отежану набавку делова и компоненти неопходних за производњу нових возила, њихову мању производња, а све то се осликава и на тржиште половних аутомобила, где је такође присутна мања понуда. Тако, чак 74% продаваца аутомобила очекује пад понуде половних аутомобила услед отежане производње нових.

Са друге стране, занимљиво је да више од 40% анкетираних купаца (44,1%) не очекује да ће актуелна дешавања у Украјини утицати на понуду аутомобила, трећина њих (33,1%) очекује пад понуде, а 23% раст.

Када су у питању продајни резултати, чак 74% анкетираних трговаца очекује пад продаје, 18% њих не мисли да ће актуелна ситуација имати ефекте на продају, док свега 7,5% очекује раст продаје услед дешавања у Украјини.

Наведене прогнозе повезане су са перцепцијом продаваца да смањена потражња за аутомобилима изазвана актуелним дешавањима представља највећи изазов за њихово пословање. Чак 37% продаваца издваја управо смањену потражњу као главни изазов са којим се њихово пословање сусреће. Поред тога, као највећи изазов значајан број продаваца наводи и раст цена половних аутомобила (22,6%), као и пад понуде (18,3%).

Да ли купци одустају од куповине аутомобила?

Већина трговаца наводи да очекује промене у понашању купаца аутомобила у наредном периоду. Тако, већина анкетираних продаваца сматра да ће купци одложити куповину аутомобила, док готово 27% њих наводи да верује да ће купци одустати од куповине услед геополитичких дешавања у свету.

У оквиру спроведене анкете сајт Половни аутомобили питао је и купце да ли су актуелна дешавања у Украјини и свету утицала на њихову одлуку у куповини, а њихови одговори се донекле разликују од наведених очекивања продаваца. Наиме, највећи проценат анкетираних купаца (44,7%) износи да сукоби у Украјини и тренутна ситуација у свету нису утицали на њихову одлуку о куповини и да су без обзира на то у потрази за аутомобилом.

Са друге стране, 19% њих је одложило куповину, али наводи да ће ипак купити аутомобил ако се појави добра прилика, док је 16% њих куповину одложило све док се ситуација не стабилизује. Мањи, али значајан проценат анкетираних купаца (10,9%) је навео да одустаје од куповине, а 9% њих је изнело да ће се чак брже одлучити за куповину аутомобила услед уверења да ће у наредном периоду доћи до раста цена.

Када је реч о буџету намењеном за куповину аутомобила, више од половине купаца обухваћених анкетом (54,8%) наводи да нису мењали његов износ. Са друге стране, 31,9% купаца је смањило буџет упркос расту цена, а свега 13% је повећало износ који су спремни да издвоје за куповину новог четвороточкаша.

Значајан раст цена половњака, а каква су очекивања за наредни период?

Купци и продавци аутомобила деле мишљење када је реч о кретању цена у наредном периоду. Готово 70% продаваца и око 60% купаца очекује раст цена аутомобила, док супротно томе 17% продаваца и 22% купаца очекује пад.

Сајт Половни аутомобили реализовао је анализу просечних цена аутомобила који су овим путем оглашени, а на основу ње можемо говорити о кретању цена на тржишту у првом делу ове године у односу на претходну и 2020. годину.

Према подацима наведене анализе, просечна цена оглашених аутомобила оглашених у периоду од јануара до априла текуће године већа је 23% од просечне цене у истом периоду 2021. и чак 38% у односу на исти период 2020. године.

Мања продаја половних аутомобила

Према анализи а на основу података прикупљених у сарадњи са „ЦУБЕ Теам“-ом, продаја половних аутомобила из увоза у периоду од јануара до априла текуће године мања је за 17% у односу на продају остварену у истом периоду претходне године. Веома је могуће да је до слабијих продајних резултата дошло услед неизвесне ситуације изазване сукобима у Украјини, а управо су неизвесност купци навели као главни разлог одлагања куповине.

Поређења ради, продаја половних аутомобила у првој трећини ове године надмашила је продају из 2020. године за чак 34%, што је донекле и очекивано с обзиром на то да је тада било на снази ванредно стање. Због тога су овогодишњи резултати упоређени и са прва четири месеца 2019. године, када је продаја половњака била свега 6% већа него текуће године.

Продаја половних аутомобила:

Јануар-април 2022. – 44.017

Јануар-април 2021. – 53.035

Јануар-април 2020. – 32.872

Јануар-април 2019. – 47.180

Које марке се највише траже?

И у прва четири месеца текуће године највећи број купаца половних аутомобила одлучио се за куповину оних са дизел мотором, чак 65%, док је 31% њих изабрало бензин. Први на листи најпродаванијих половњака је Volkswagen, док га редом следе: Opel, Peugeot, Audi i Renault.