Уз романсу, Као снег, желимо вам пријатну ноћ

0

Као снег
(Италијанска канцона; пева: Ђорђе Тадрини)

Снеже,
Научи ме како се пада
У ноћима које горе
И како се нестаје без буке
(Како) се пролази кроз године
а да не будемо тешки друима на срцу

Али, није једноставно
не чути тишину која је ту
Овде није лако
гледати небо ноћас

Зато што оно што јесам
то сам научила од тебе
Ти, који јеси одговор
без (потребе) да ишта питам
Због светала које си укључио
како би запалио зиму
како би ме научио да падам
као снег
као снег

Снеже,
Учим од тебе
Јер знаш шта чинити
како би се покриле наше удаљености
како би се избрисали трагови у само једном тренутку

Није једноставно
не чути тишину која је ту
Овде није лако
гледати небо ноћас

Зато што оно што јесам
то сам научила од тебе
Ти, који јеси одговор
без (потребе) да ишта питам
Због светала која си укључио
како би запалио зиму
како би ме научио да падам
као снег
као снег

Као снег
Као снег
Снеже, научи ме како се пада

Come neve

Neve
Insegnami tu come cadere
Nelle notti che bruciano
A nascondere ogni mio passo sbagliato
E come sparire senza rumore
Scivolare nel corso degli anni
E non pesare sul cuore degli altri

Ma non è semplice
Non sentire il silenzio che c’è
Qui non è facile
Guardare il cielo stanotte

Perché quello che sono
L’ho imparato da te
Tu che sei la risposta
Senza chiedere niente
Per le luci che hai acceso
A incendiare l’inverno
Per avermi insegnato a cadere
Come neve
Come neve

Neve
Imparo da te
Che sai come fare
A coprire le nostre distanze
A cancellarne anche solo un momento le tracce

Non è semplice
Non sentire il silenzio che c’è
Qui non è facile
Guardare il cielo stanotte

Perché quello che sono
L’ho imparato da te
Tu che sei la risposta
Senza chiedere niente
Per le luci che hai acceso
A incendiare l’inverno
Per avermi insegnato a cadere
Come neve
Come neve

Come neve
Come neve
Neve insegnami tu come cadere