• Почетна
  • ВИДЕО
  • Уз народну романсу, Имам крушку, желимо вам пријатну ноћ

Уз народну романсу, Имам крушку, желимо вам пријатну ноћ

2

violinista

Имам крушку
(Словачка народна песма; певају и свирају: група: Словак Фолк)

Имам крушку, а ништа на њој; имам девојку, шта има после ње?
Ја ју љубим, она мене не, какво је то миловање, каква је то љубав?

Имам орах, а ништа на њему; имам момка, шта има после њега?
Ја га љубим, а он мене не, какво је то миловање, каква је то љубав?

Имао сам милу, више ме неће, нек је за то, Господ Бог казни
не тако пуно, само мало, да јој се неби ништа десило, голубици мојој

Немој рећи, девојко, матери, да смо скупа спавали у постељи, али
кажи, кажи, кажи, кажи, кажи, хеј, кажи своме оцу, нек ти колевку зготови

Колевка нек буде од јавора, а постељина од паперја
А покривач нек буде, буде, буде, буде, хеј, буде сама марама, у њу ћемо да повијемо Јаничка

Ако то буде дечак, биће господин, биће он војни генерал
Ако буде девојчица, девојчица, девојчица, девојчица, хеј, девојчица, бели љиљан, биће таква, лепа, као ја.

Mám já hrušku

Mám já hrušku a nič na nej, mám frajerku, čo má po nej.
Ja ju ľúbim ona mňa nie aké je to milovanie, aká je to láska

Mám já orech a nič na ňom, mám frajera čo ma po ňom.
Já ho ľúbim a on mňa nie, aké je to milovanie, aká je to láska

Mal som milú už mňa nechce, nech ju za to pán boh stresce
nie tak veľmi len tak málo aby sa jej nič nestálo holubienke mojej

Nepovedz ty dievča materi, že sme spolu spali v posteli, ale povedz povedz, povedz, povedz, povedz hej povedz svojmu otcovi nech ti kolisôčku zhotoví

Kolisôčka bude z javora a perinka bude z páperia
A pobojník bude bude bude bude, hej bude samá stužtička doňho povijeme Janíčka

Keď to bude chlapec, bude pán, bude on na vojne generál
Keď to bude dievča, dievča, dievča, dievča, hej dievča biela ľalija bude taká pekná ako já

  • Saki

    Сјајна песма, сјајно извођење.

  • Putin za nas

    ,,ја је љубим, она мене не, какво је то миловање, каква је то љубав?

    Па силовање еу иддиоте…..