Pročitaj mi članak

ODIHR: U Srbiji se desila izborna krađa, vlast nije objasnila masovne migracije…

0

Izveštaj ODIHR potvrđuje sve ono o čemu se u Srbiji, ali i u Evropskom parlamentu, govori već dva i po meseca, od kako su održani poslednji izbori u Srbiji. Vlastima u Srbiji se ukazuje na to da se mora rešiti pitanje jedinstvenog biračkog spiska, preminulih u njemu, pojava masovnih migracija birača i to uz saradnju sa političkim partijama i civilnim društvom.

У Извештају ОДИХР који је Нова.рс ексклузивно објавила, неколико је кључних тачака. А то су управо ствари на које међународни посматрачи, опозиција и посланици Европског парламента указују од 17. децебра до данас. Највише се говори о бирачком списку, преминулима који се и даље у њему налазе, као и о миграцијама бирача.

„Ограничени су механизми за ефикасно испитивање јединственог бирачког списка, недостатака детаљних података о променама у сталној и привременој регистрацији, као и навода о бројним преминулим особама које остају у регистру, али и тврдњи о масовној миграцији бирача у вези са локалним изборима, што је значајно нагризли поверење јавности у тачност бирачког списка. Ово ограничено поверење је додатно погоршано недостатком свеобухватног одговора власти на ове забринутости. Претходна препорука ОДИХР да се изврши потпуна ревизија бирачког списка није спроведена“, наводи се у Извештају ОДИХР.

Зато се у препорукама, под редним бројем 4 наводи:

„Да би се решила забринутост око тачности бирачких спискова и повећало поверење јавности, релевантне законе, прописе и праксу треба поново размотрити како би се омогућио приступ подацима о регистрацији бирача и олакшало спровођење значајне ревизије Јединственог бирачког списка уз учешће релевантних актера, укључујући политичке партије и цивилно друштво, у складу са стандардима заштите података“.

Наредне три препоруке односе се на функционерску кампању, застрашивање бирача и рад РЕМ-а.

У препоруци број 5 се наводи да Закон треба да обезбеди јасно раздвајање између званичних функција и активности кампање носилаца функције.

„Власти треба да предузму мере да спрече злоупотребу положаја и државних ресурса, а на било које кршење треба проактивно решавати кроз пропорционалне и одвраћајуће санкције“.

Претходно је наведено да је у кампањи доминирао одлучујући ангажман председника Александра Вучића, који је дајући системску предност владајућој странци, створио неправедне изборне услове.

Затим се у препоруци 6 каже и да власти треба да спрече застрашивање и притисак на бираче, укључујући и запослене у јавном сектору и државним институцијама.

Кад је РЕМ у питању, Извештај ОДИХР о изборима у Србији наводи:

„Независност Регулаторног тела за електронске медије (РЕМ) треба да буде гарантована и у складу са новим законским одредбама. РЕМ треба проактивно да користи своје законска овлашћења и да поступа по службеној дужности у случају кршења медијске регулативе, а на основу њеног систематског праћења“.

Међутим, неколико кључних питања и даље остаје нерешено, укључујући она која се односе на обезбеђивање једнаких услова за игру, мере за спречавање злоупотребе јавне функције и државних ресурса, раздвајање званичних функција и активности кампање и ефикасне механизме за спречавање застрашивања и притиска на бираче, укључујући куповину гласова.