Pročitaj mi članak

Gajić: Ukinuću korupciju u Katastru, to je država u državi

0

Predsednik Narodne stranke i kandidat za gradonačelnika Beograda koalicije „Narodna lista – ključ za pobedu“ Vladimir Gajić izjavio je danas da će potpuno iskoreniti korupciju u Katastru i promeniti način odlučivanja unutar te službe u koju građani imaju najmanje poverenja i u kojoj važi pravilo „kadija te tuži, kadija ti sudi“, a o pravnim stvarima odlučuju službenici koji nisu pravnici i to na osnovu laičke volje direktora.

„Катастар у Београду има милион и по нерешених предмета и поступа неуставно и незаконито, а корупција у Катастру је опште позната чињеница. Републички геодетски завод је држава у држави и о његовом незаконитом поступању своју реч мора да да Уставни суд Србије“, рекао је Гајић.

Гајић је навео да је Катастар данас једина државна служба којој грађани немају директан приступ и да се преко „е-управе“ обезбедио да више нема директан контакт с грађанима.

„Катастар је једина служба која унутар своје организације одлучује у оба степена, па се у Катастру одлучује по систему ’кадија те тужи, кадија ти суди’. Тиме је потпуно дерогирано основно начело деволутивног дејства жалбе јер исти орган одлучује и у првом и у другом степену, у првом као служба Катастра, а у другом степену као Републички геодетски завод“, рекао је Гајић.

„То је изузетак од правила да у другом степену не може да се одлучује о својој ствари и зато је неуставна и незаконита одредба у члану 16. Закона о поступку уписа у катастар непокретности и катастар инфраструктуре, и зато о незаконитом поступању Катастра своју реч мора да да Уставни суд Србије“, додао је Гајић.

Гајић је истакао да у првом степену по захтевима грађана често одлучују људи који нису правници и да су извор права унутар Катастра расписи директора Катастра, што значи да директор тим расписима незаконито тумачи правну нормативу која се односи на Катастар.

„Директор захтева од запослених да доносе одлуке у првом степену на основу његовог расписа, што значи на основу његове слободне и лаичке воље, уместо да поступају по закону“, рекао је Гајић.

„Грађани више не могу да приђу Катастру и остваре директан контакт, обаве увид у списе предмета нити да сами поднесу захтев за упис, него морају да ангажују адвокате, што ствара додатне трошкове грађанима, као и адвокатима који морају да закључе уговор са Катастром да би могли да заступају грађане у поступцима пред Катастром“, закључио је Гајић.