Прочитај ми чланак

СНС-ОВА „БОРБА“ ЗА ВИШЕ ДЕЦЕ: Смањене плате породиљама!

0

Измене које је донео нов Закон о финансијској подршци породици са децом требало је да бар у некој мери побољша положај родитеља у Србији. Међутим, у пракси овај Закон донеће већу штету великом броју мама које ће годину дана имати мању плату и то у најкритичнијем и финансијски најзахтевнијем периоду.

Навешћемо само неке од ставки новог Закона које ће директно угрозити финансијску ситуацију бројних породица у Србији.

Трудничко боловање не улази у обрачун зараде

Све труднице које отворе трудничко боловање макар на два дана, а претходно нису радиле везаних 18 месеци добиће знатно умањене накнаде за породиљско боловање јер се обрачун рачуна само за месеце пре отварања боловања.

То значи да ако отворите боловање на два дана у трећем месецу трудноће, ни свих шест месеци након тога неће улазити у обрачун.

Ко је угрожен?

Труднице које су радиле мање од 18 месеци, а имају ризичне трудноће и принуђене су да отворе боловање. Ова ставка је посебно опасна за труднице са високо – ризичним трудноћама јер ће одлагати и избегавати да иду на боловање чак и у ситуацији кад је то неопходно како би добиле пун износ своје плате.

Одлуком да заштити себе од „злоупотреба“ држава крши Закон о раду који јемчи права и одсуство због боловања, а посебно члан 12 Закона о раду који каже и да:

Запослена жена има право на ПОСЕБНУ ЗАШТИТУ за време трудноће и порођаја.

Док држава новим Законом има посебну заштиту – труднице и породиље у Србији је немају!

Постоји максимална, али не и минимална зарада

Највеће смањење очекује оне маме које су радиле мање од 6 мецеси пре отварања трудничког боловања јер неће добити ни минимални износ зараде.

Загарантован републички минимум имају само оне маме које су пре отварања трудничког или породиљског боловања (ако нису користиле трудничко) радиле пуних 6 месеци али им је тај износ загарантован само у прва три месеца од рођења детета. За све остале месеце добија се износ који се обрачунава на следећи начин:

Збир плата (основица на које су плаћени порези и оприноси) у претходних 18 месеци подељено са 18.

Ако сте радили 6 месеци и ваша плата је била 25. 000 динара, у прва три месеца ћете добити око 25 000 динара (републички минималац), а наредних месеци до повратка на посао плата ће вам (у овом примеру) бити 8.333 динара.

Ко је угрожен?

Највише су угрожене оне маме које су тек почеле да раде, које немају 6 месеци радног стажа пре отварања боловања, затим све маме које су радиле мање од 18 месеци али и све маме које имају веће плате од 3 просечне плате у Србији.

Без обзира на висину зараде ни једна мама не може да добије већи износ од збира три просечне плате па ће тако и маме које више зарађују остати ускраћене за велики износ новца током породиљског одсуства.

Значи, максимални износ плате постоји али не и минимални па по новом обрачуну плата на породиљском може да буде и 1. 000 динара што је противно Међународној конвенцији о заштити материнства (чл 4 став 6):

Кад се давања у новцу, у оквиру система обавезног социјалног осигурања, одређују на основу претходне зараде, она не смеју бити мања од две трећине претходне зараде која је узета у обзир.

У обрачун зараде улази 18 месеци везаног рада

Колика је шанса да млада мама у Србији има сталан посао, редовна примања читавих 18 месеци и да у том периоду није било прекида нити умањења плате?

Обећане су плате женама које нису стално запослене, које су ангажоване на основу привремено, повремених послова. Да, више жена ће добити плате на породиљском али са толико мизерним износима да су скоро и занемарљиви.

Ко је угрожен?

Све маме које немају везаних 18 месеци радног стажа, маме које студирају, маме које су радиле неко време па добиле отказ у тих 18 месеци, маме које су нашле бољи посао али им у обрачун улазе и плате од претходног послодавца код којег су радиле пре годину дана, наравно и маме које су незапослене и о којима се не води рачуна.

Подужи је списак и много мама које ће ово умањење плате дочекати у најтежем тренутку!

Без заштите и права на боловање ради одржавања трудноће, са великим кашњењем у исплатама плата на трудничком боловању и смањеним платама на породиљском боловању, државни челници и даље имају образа да причају о подстицају наталитета у Србији!