Pročitaj mi članak

Neočekivani obrt u Crnoj Gori: Kopači tunela na slobodi

0

Odbijen predlog Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici za produženje pritvora Katarini Baćović, Ivici Piperoviću, Marijanu Vuljaju i Nikoli Milačiću zbog slučaja ''Tunel"

Веће Врховног суда Црне Горе одбило је предлог Основног државног тужилаштва у Подгорици за продужење притвора Катарини Баћовић, Ивици Пиперовићу, Маријану Вуљају и Николи Милачићу због случаја “Тунел“.

„Веће Врховног суда у саставу судије Зорана Шћепановића као председника већа и суткиња Весне Вучковић и Миленке Секе Жужић као чланица већа одбило је предлог за продужење притвора против окривљених Баћовић, Пиперовича и Милачића због основане сумње да су извршили кривично дело криминално удруживање у стицају са кривичним делима тешка крађа и спречавање доказивања путем помагања. Против окривљених Баћовић и Милачић и због основане сумње да су извршили кривично дело фалсификовање исправе, и против окривљеног Вуљаја због основане сумње да је извршио кривично дело помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела“, наводи Врховни суд.

Према тврдњама истражитеља, тунел су копали држављани Србије Вељко Марковић (32), Милан Марковић (53), Дејан Јовановић (30) и Владимир Ерић (32). Акцијом шведске полиције, Ерић је убрзо ухапшен. Управа полиције је за њима расписала међународну Интерполову потерницу 7. октобра прошле године.

Подсетимо, Катарина Баћовић је признала улогу у афери „Тунел“. Како се наводи у образложењу већа Врховног суда, према Закону о кривичном поступку, притвор који је трајао три месеца, суд може продужити за још три месеца за кривична дела за која је прописана казна затвора преко пет година из важних разлога и то на образложени предлог државног тужиоца.

„Ова одредба подразумева да је на терет доказивања потребе за даљим трајањем притвора на државном тужиоцу и да његов предлог у том смислу мора да садржи чињенице и околности које оправдавају постојање основане сумње о извршеном кривичном делу и притворских разлога због којих се притвор може одредити односно продужити“, наводи се у образложењу, преноси „Стандард“.

По образложењу Врховног суда Црне Горе у предлогу за продужење притвора се не наводи за које кривично дело се у конкретном тражи продужење притвора против окривљених нити се наводи за који временски период се тражи продужење притвора, као ни чињенице које иду у прилог продужења притвора.

Како пише у образложењу одлуке, у Закону о кривичном поступку је експлицитно прописано да ако се поступак води за кривично дело за које је прописана казна затвора преко пет година, веће Врховног суда може, на образложени предлог тужиоца, из важних разлога, продужити притвор најдуже три месеца.

„То значи да само у поступку за тежа кривична дела, тј. кривична дела за која се може изрећи казна затвора преко пет година или тежа казна, постоји могућност да притвор у истрази траје дуже од три месеца, јер тада веће Врховног суда може продужити трајање притвора за још три месеца, ако су кумулативно испуњена два услова и то формални услов – да је то предложио овлашћени тужилац и материјални услов – да за такво продужење постоје важни разлози. Иако је постојање важних разлога фактичко питање за продужење притвора, важност одређених разлога треба да се цени у вези са разлозима из којих је притвор одређен, и разлози за продужење притвора се не могу свести само на констатацију да још увек постоје разлози због којих је претходно притвор и био одређен, већ морају имати свој посебан квалитет“, пише у образложењу.

Исто тако, Закоником о кривичном поступку је прописано да се притвор може одредити кад постоји основана сумња да је одређено лице учинило кривично дело и ако постоји неки од притворских разлога.

„Имајући у виду да се окривљенима К.Б., И.П. и Н.М. ставља на терет да постоји основана сумња да су извршили кривично дело криминално удруживање за које је прописана казна затвора до две године, спречавање доказивања путем помагања за које је прописана новчана казна или казна затвора до једне године, окривљенима К.Б. и Н.М. да постоји основана сумња да су извршили и кривично дело фалсификовање исправе за које је прописана казна затвора у трајању од три месеца до пет година, а окривљеном М.В. да постоји основана сумња да је извршио кривично дело помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела за које је прописана казна затвора у трајању од три месеца до пет година, те овим оптуженим за наведена кривична дела не постоји законска могућност да се тражи продужење притвора“, пише у образложењу.

Могућност да се тражи продужење притвора постојала би само због постојања основане сумње у правцу извршења кривичног дела тешка крађа за које кривично дело је запрећена казна затвора у трајању од једне до осам година и то у односу на оптужене К.Б., И.П. и Н.М., за које се основано сумња да су извршили наведено кривично дело.

„У конкретном предмету за окривљеног М.В. имајући у виду висину законом запрећене казне за кривично дело за које је овај окривљени основано сумњив, не постоји законска могућност да му се предлаже продужење притвора“, наводи се у образложењу.

Дакле, уз постојање основане сумње мора се проценити и то да ли за притвор постоје релевантни и довољни разлози који произилазе из прибављених чињеница и информација.

Због тога у предлогу за одређивање притвора морају бити наведене чињенице које иду у прилог притварању или продужењу притвора, а не само наведене одредбе законика које дају могућност за одређивање или продужење притвора. Према томе, предлог за продужење притвора мора да садржи образложење основаности тврдње због чега притвор треба продужити.

Исто тако, осим тога што није навео за који временски период се тражи продужење притвора државни тужилац у предлогу није дао довољне и оправдане разлоге који би указивали да у односу на окривљене К. Б. И. П. Н. М. стоји притворски основ, већ је насупрот у предлогу само навео да у односу на ове оптужене и даље постоје разлози због којих им је одређен притвор.

Наводи се да се предлог за продужење притвора у конкретном случају не заснива на индивидуализацији основаности притвора, јер уопште не садржи релевантне и довољне чињенице које оправдавају постојање притворских разлога, а што мора да садржи, имајући у виду да се у одлукама о продужењу притвора не могу само понављати стално исти разлози и не могу се користити апстрактне формулације у предлозима за продужење притвора, па ни у одлукама којима се такви предлози прихватају.