Protivustavnost i nelogičnosti Zakona o rodnoj ravnopravnosti

0

Član 15. Ustava Republike Srbije kaže da „Država jemči ravnopravnost žena i muškaraca i razvija politiku jednakih mogućnosti“. Sa druge strane, zakon o rodnoj ravnospravnosti nameće politiku jednakih ishoda (supstantivnu jednakost), a to je dijametralno suprotno ustavom zagarantovanoj politici jednakih mogućnosti (formalnoj jednakosti). Jednakost primene zakona, ili formalna jednakost(formalequality), znači da se pravila i standardi […]

Sveštenik Vladimir Vranić: Kad pravnici utihnu (pred kovidom)

0

Tokom kovida ljudima je govoreno šta da rade, a šta da ne rade. Rečeno im je da ne smeju da šetaju parkom, da moraju da zatvore svoje biznise, da deca ne mogu da idu u škole, da niko ne sme da ide u radnju bez maske, da ne mogu da imaju posao bez vakcine itd. […]