Pokrenuta inicijativa za raspisivanje izbora za predsednika Srbije! Vučić obećao

0

U inicijativi je između ostalog navedeno da aktuelni predsednik Srbije faktički sam obavlja sve poslove, pa i one koji spadaju u delokrug nadležnosti Vlade i Skupštine Srbije. „Konstantno utiče na rad svih drugih državnih organa kao što su Ustavni sud, pravosudni organi, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, državna preduzeća i nezavisna regulatorna tela“, dodaje […]