Štetna hrana za Evropu, za srpske vlasti zdrava: Kako Srbija tretira…

0

Drugog novembra u keksu je konstatovan titanijum dioksid, čiju je upotrebu u hrani u januaru 2022. Evropska komisija za bezbednost hrane zabranila, navodeći da postoje osnovane sumnje da ovaj aditiv izaziva genotoksičnost. To znači da postoji potencijalna sposobnost hemikalije da ošteti DNK, genetski materijal ćelija. Uprkos tome, prema Pravilniku o prehrambenim aditivima iz 2018. godine, […]