U Ukrajini počinje odlučujuća bitka- Rusi će napasti svim snagama!

0

Iako je Harkov od izuzetne važnosti za Ruse, Ukrajinci su odlučni u tome da ga brane po svaku cenu. Gubitak ili odbrana grada bi mogli imati veliki psihološki uticaj na obe strane sukoba. Rusi su pojačali napade na grad, ali njegovo zauzimanje predstavlja izazov koji zahteva velike napore i nosi visok rizik, s obzirom na […]