POL SIBRAJT: Da li hrišćanstvo gubi od islama?

0

Чак и посматрачи који се не слажу са идејом да је посреди „сукоб цивилизација“ често закључују да је хришћанство у опадању. На први поглед, чињенице на светском нивоу подржавају ово гледиште. Према подацима из пописа које је прикупила World Religion Database, у оквиру великог компаративног пројекта са Универзитета у Бостону, између 1950. и 2015. удео […]