Otac Damaskin Svetogorac: Sveštenstvo je radi naroda, nije narod radi sveštenstva

0

„Božanska blagodat, svagda nemoćno lečeći i oskudno dopunjujući, postavlja (ime reći) najpobožnijeg ipođakona za đakona ili najpobožnijeg đakona za sveštenika, ili najpobožnijeg sveštenika za episkopa. Zato se pomolimo za njega, da siđe na njega blagodat Sve-svetoga Duha“. Prilikom rukopoloženja priziva se na novog klirika Božanska blagodat i Ona će pokazati da li je klirik dostojan […]