Стара Капетанија: Самостална изложба Олимпије Стојчевски – Камчеве

0

Инстиктивним ходочашћем кроз просторе личних визија млада сликарка Олимпија Камчева Стојчевска ствара дела апстрактно-асоцијативне оријентације. Прихватајући, већ на почетку своје сликарске каријере, асоцијативну раван као језички систем, она се опредељује за царство уобразиље, боја и симбола. Апострофиране координате рефлексија су њеног односа не само према уметности, већ и према животу. И један и други део […]