Nema svetijih veza od bratskih – Srbi u Maloj Rusiji 18 vek

0

Maja 1710. srpski graničari iz Potiske i Pomoriške krajine svog kapetana Bogdana Popovića poslali su ruskom caru Petru Velikom (1672–1725, imperator od 1682. do 1725) sa molbom da ih u ratu sa Turskom ne zaboravi pozvati „da i mi požurimo službom svojom za svoga pravoslavnog cara“. Petru Velikom su dobro došle ovakve ponude, jer je […]