Покренута иницијатива за расписивање избора за председника Србије! Вучић обећао

0

У иницијативи је између осталог наведено да актуелни председник Србије фактички сам обавља све послове, па и оне који спадају у делокруг надлежности Владе и Скупштине Србије. „Константно утиче на рад свих других државних органа као што су Уставни суд, правосудни органи, органи територијалне аутономије и локалне самоуправе, државна предузећа и независна регулаторна тела“, додаје […]