Sluti na pošast: Bil Gejts uložio milijarde u firmu koja proučava TURBO KARCINOME

0

Sada je Fondacija Bila i Melinde Gejts uložila milijarde dolara u francusku biotehnološku kompaniju koja se bavi istraživanjem i razvojem tehnologija za obnavljanje imunološkog sistema pacijenata sa turbo rakom.  Biotehnološke kompanije su važna karika u medicinskoj industriji, posebno u oblastima kao što su onkologija i imunoterapija. Zvanično, istraživanja i tehnologije su usmerene na jačanje i […]