Vlada osnovala novo preduzeće za EXPO-vodiće ga bivši rukovodilac hotela Tome Mone

0

Pre dva dana na sednici Vlade doneta je Odluka o osnivanju privrednog društva „Expo 2027“, a kako se navodi, cilj je realizacija izložbe Expo. Kako je objavljeno u Službenom glasniku, osnivač i jedini član tog društva je Republika Srbija, a osnivačka prava vršiće Vlada. Kao zadaci ovog preduzeća navedeni su priprema, organizacija i održavanje specijalizovane […]