Albanska golgota najveća podvala Srbima koja je do danas proslavljena kroz udžbenike

0

Beograd su pored dobrovoljaca, žena i dece branile i 4 britanske, 2 ruske i 1 francuska baterija. Nije to bilo dovoljno pa je mnogobrojniji neprijatelj preko današnjeg Dunavskog keja navro u grad. Neprijatelj ubrzo prelazi i Savu i Drinu a nakon pada Smedereva put prema dolini Morave bio mu je otvoren. Vlada se tih dana […]