ДР ЗОРАН МИЛОШЕВИЋ: Улога Јернеја Копитара у унијаћењу Срба (Научна студија)

2

Кључни налаз је да су те последице биле двојаке природе: прво, продуковано је одвајање српског од руског језика и удаљавање српског идентитета од својих старословенских корена; и друго, створена је основа за каснију цикличну дезинтеграцију српског језика и, тиме, самог српског националног идентитета.