ВЕНЕТСКИ МОТИВИ: Занимљива подударност између србских и немачких песама

10

Знатан је број србских јуначких народних песама којима одговарају паралеле у књижевностима других народа, с којима смо у сродству или не. То што се сродност или подударност мотива и обраде јављају у србским јуначким песмама и руским билинама (руске јуначке песме), не тражи много истраживања, јер се ради о два истородна народа, који се нису ни данданиле много удаљили, ни крвно, ни језички. Ти мотиви се чувају у заједничком предању.