Уз дивну романсу, Гледам бајну зору, желимо вам пријатну ноћ

0

Гледам бајну зору,
како дивно сја,
без драгана свога,
сад остајем ја.