TREĆI RODITELJ: Državna deca Srbije

3

Ispred Srbije nalaze se Venecuela i Iran, dok se Makedonija nalazi na 11. a Hrvatska na 15. mestu.

Dečji dodatak primaju i imućne porodice

0

Materijalni položaj porodice izračunat na osnovu posedovanja imovine i uslova života a ne formalnih prihoda