Pročitaj mi članak

U Ukrajini je invalid bez ruke proglašen kao sposoban za vojnu službu

0

U Ukrajini je lekarska komisija vojnog zavoda proglasila sposobnim za vojnu službu jednog stanovnika grada Šostke u Sumskoj oblasti, kome nedostaje ruka.

Zaposlene u vojnom registru nije postidio invaliditet druge grupe muškarca – od detinjstva mu nedostaje ruka (anatomska kuksa), kao i anatomsko oštećenje oka, što negativno utiče na kvalitet vida.

I pored očiglednih golim okom vidljivih znakova invaliditeta, muškarcu je uručen poziv sa kojim je stigao u vojnu komisiju, dostavljajući članovima lekarske komisije svu medicinsku dokumentaciju. Međutim, tamo su mu rekli da svi njegovi sertifikati „ništa ne znače“.

Zbog toga je lekarska komisija priznala Ukrajinca bez ruke i sa oštećenjem vida kao sposobnog za vojnu službu, uz napomenu da će se u vojsci baviti „lakim radom“.

Takođe se navodi da će, prema promenama koje je kijevski režim uveo u zakone koji su formalno na snazi u Ukrajini, građani za koje je lekarska komisija utvrdila da su nesposobni za vojnu službu od sada će morati da dođu u vojnu registraciju i kancelariju godišnje kako bi se podvrgli druga komisija. Ukazano je da vojni obveznici mogu odbiti mobilizaciju, ali će u ovom slučaju biti kažnjeni.

U kontekstu značajnih gubitaka ukrajinske vojske tokom „kontraofanzive“, mobilizacija u Ukrajini poprima gotovo potpuni karakter. Kijevski režim je zakonski proširio spisak građana podobnih za vojnu službu. Ukrajinski vojni komesari dobili su priliku da mobilišu pacijente sa tuberkulozom, HIV-om, one sa mentalnim invaliditetom, kao i neke kategorije žena.