Pročitaj mi članak

Plan o tri svetska rata

0

Pismo Alberta Pajka Đuzepe Maciniju.

Iako se svesrdno potrudio da sakrije istinu o svojim kozjim ušima, car Trojan, junak srpske bajke, nije u tome uspeo: istina je na krajnje čudan način „procurila u javnost“.

Posle 150 godina, na dosada nerazjašnjen način, „procurilo“ je u javnost i jedno strogo poverljivo pismo koje je Albert Pajk (Albert Pike, 1809-91), vođa iluminatsko-masonskog pokreta u Americi, poslao Đuzepe Maciniju (Giusseppe Mazzini, 1805-72), svom italijanskom pobratimu i saborcu. U ovom čudnom pismu navodno poslatom 15. avgusta 1871. godine, Albert Pajk iznosi precizna uputstva za planiranje, izazivanje i vođenje tri svetska rata koja su se smatrala neophodnim za formiranje “Jednog svetskog poretka”. Preciznost događaja iznetih u pismu, koji su se u međuvremenu (u 20. stoleću)  dogodili, prosto je neverovatna.

Vilijem Gaj Kar (William Guy Carr, 1895-1959), bivši obaveštajac u Kraljevskoj kanadskoj mornarici, o ovom pismu je saznao iz knjige Otkrivena masonska tajna kardinala Rodrigesa iz Santjaga, Čile (Cardenal José María Caro Rodríguez, 1866-1958).

Postoji mišljenje da je neko vreme (navodno oko 1925. godine) ovo poverljivo Pajkovo pismo Maciniju bilo izloženo u Britanskoj biblioteci Muzeja u Londonu. Međutim, Britanska biblioteka je tvrdila da takav dokument nikada nije bio u njihovom posedu. U Karovoj knjizi „Satana, princ od ovoga sveta“ na strani 39. čitamo sledeću napomenu: “The Keeper of manuscripts recently informed the author that this letter is NOT cataloged in the British Museum Library. It seems strange that a man of Cardinal Rodriguez’s knowledge should have said that it WAS in 1925“. (Čuvari rukopisa su nedavno obavestili autora da ovo pismo nije uneto u katalog u Britanskoj biblioteci muzeja. Čudno je to što je čovek sa znanjem kardinala Rodrigesa rekao da je to bilo 1925. godine.)

U svojoj knjizi „Sajam iluminata – Ezoterija, teorija zavere, ekstremizam“(Pariz, 2005), Pjer Andre Tagef (Pierre-André Taguieff) smatra da je Vilijem G. Kar stvorio „legendu“ o iluminatima Pajku, Maciniju i Bizmarku i satanističkoj zaveri da zavladaju svetom.

Posebno je zanimljiva studija „Albert Pajk i tri svetska rata“  Kora Hendriksa  (Cor Hendriks), koja kolonizaciju severnoameričkih država u 16. veku vidi kao početak ostvarivanja globalnog masonskog projekta Novog svetskog poretka.

Bilo kako bilo, događaji opisani u navodnom pismu Alberta Pajka, „crnog pape“ svetske masonerije i ideologa Zavere protiv Boga i čovečanstva, zaista su se događali tačno onako kako su u pismu opisani. Navodno Pajkovo pismo počinje sledećom rečenicom: „Dragi brate Macini, da bismo zavladali svetom moramo da izazovemo tri svetska rata. Treći mora biti protiv muslimana. A potom ćemo izazvati veliku ekonomsku krizu, pa glad. To su preduslovi za uvođenje svetske diktature“.

Evo prepisa glavnih delova navodnog Pajkovog pisma na izvornom, engleskom jeziku:

„The First World War must be brought about in order to permit the Illuminati to overthrow the power of the Czars in Russia and of making that country a fortress of atheistic Communism. The divergences caused by the “agentur” (agents) of the Illuminati between the British and Germanic Empires will be used to foment this war. At the end of the war, Communism will be built and used in order to destroy the other governments and in order to weaken the religions.” („Prvi svetski rat mora biti vođen da bi iluminati srušili carsku vlast u Rusiji i od te zemlje načinili tvrđavu ateizma i komunizma. Sukob će agenti iluminata izazvati između britanske imperije i germanskog carstva. Na kraju rata komunizam će biti uspostavljen u mnogim zemljama kako bi se uništile druge vlade i oslabile religije…“)

Preko Ota fon Bizmarka (1815-98), vođe i kancelara Pruske, koja je uskoro postala ujedinitelj prvog Nemačkog rajha, Pajk je dugo pripremao uslove za Prvi svetski rat. Povod za pokretanje opšteg sukoba bio je atentat na nadvojvodu Franca Ferdinanda u Sarajevu na Vidovdan 1914. godine, što govori o dalekovidosti iluminatskog planiranja.

„The Second World War must be fomented by taking advantage of the differences between the Fascists and the political Zionists. This war must be brought about so that Nazism is destroyed and that the political Zionism be strong enough to institute a sovereign state of Israel in Palestine. During the Second World War, International Communism must become strong enough in order to balance Christendom, which would be then restrained and held in check until the time when we would need it for the final social cataclysm”.  („Drugi svetski rat se mora pokrenuti podsticanjem sukoba između fašista i političkih cionista.[6] Ovaj rat mora se tako voditi da nacizam bude uništen, a da cionizam ostane dovoljno jak da se osnuje nezavisna država Izraela u Palestini. Posle Drugog svetskog rata komunizam mora biti dovoljno jak da bi se suprotstavio hrišćanstvu, koje će onda biti pod kontrolom dok ne dođe vreme za konačnu društvenu kataklizmu“.)

„The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused by the “agentur” of the “Illuminati” between the political Zionists and the leaders of Islamic World. The war must be conducted in such a way that Islam (the Moslem Arabic World) and political Zionism (the State of Israel) mutually destroy each other. Meanwhile the other nations, once more divided on this issue will be constrained to fight to the point of complete physical, moral, spiritual and economical exhaustion…We shall unleash the Nihilists and the atheists, and we shall provoke a formidable social cataclysm which in all its horror will show clearly to the nations the effect of absolute atheism, origin of savagery and of the most bloody turmoil. Then everywhere, the citizens, obliged to defend themselves against the world minority of revolutionaries, will exterminate those destroyers of civilization, and the multitude, disillusioned with Christianity, whose deistic spirits will from that moment be without compass or direction, anxious for an ideal, but without knowing where to render its adoration, will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, brought finally out in the public view. This manifestation will result from the general reactionary movement which will follow the destruction of Christianity and atheism, both conquered and exterminated at the same time.”

(„Treći svetski rat mora se izazvati korišćenjem razlika između političkih cionista i islamskog sveta. U tom ratu mora doći do međusobnog uništenja islama (arapski svet) i cionizma (Izrael). U međuvremenu, ostale nacije će se boriti jedne protiv drugih do tačke potpunog moralnog, ekonomskog i duhovnog uništenja. Tada ćemo u svet pustiti nihiliste i ateiste i izazvaćemo društvenu propast koja će svima pokazati efekat apsolutnog ateizma. Zatim će svuda građani istrebiti te uništitelje civilizacije i, žudeći za idealom, pronaći će pravo svetlo kroz univerzalnu manifestaciju čistog učenja Lucifera. Ova manifestacija će uslediti posle uništenja hrišćanstva i ateizma, koji će nestati istovremeno.“)

O istorijskoj ulozi i doprinosu ideologa i vođa iluminatske zavere, dovoljno je pomenuti činjenice koje „krase“ Pajkovu i biografije njegovih saradnika:

Albert Pajk (Pike na engleskom znači „štuka“, nomen est omen[7]), je bez ikakve škole ostvario izuzetnu karijeru: godine 1840. se pridružio masonskoj loži, gde je postao izuzetno aktivan u radu te organizacije, sve do 1859. godine, kada je izabran za Suverenog Velikog komandira (Grand Comander) Škotskog obreda južne američke jurisdikcije. Na tom mestu se nalazio pune trideset i dve godine, i sve vreme je posvetio širenju svog reda. Iako je u američkom građanskom ratu (1861-65) bio general Konfederacije, tj. na strani koja je rat izgubila, Pajku, kao Velikom masonskom poglavici, to nimalo nije smatalo – naprotiv. Izgradili su mu (za života) spomenik na sred prestonog Vašingtona! Krajem šezdesetih godina (oko 1869) bio je glavni vođa Kju-kluks klana. Bio je satanista i bavio se okultnim ritualima; bio je vođa satanističke grupe poznate pod nazivom Red paladijuma, osnovane u Parizu 1737. godine. Prizivao je, kako je pisao, i samog Lucifera!

U Evropi Pajkova masonsko-iluminatska desna ruka bio je Švajcarac Fileas Valder, bivši sveštenik, mason i okultista. Kao što pokazuje strogo poverljivo pismo, Pajk je tesno sarađivao i s Đuzepeom Macinijem, masonom najviše, 33. inicijacije, koji je postao vođa iluminata 1834. godine, a navodno je inicirao osnivanje (tačnije oživljavanje) mafije 1860. godine. Engleski državnik lord Palmerston bio je, navodno, još jedan od saradnika Pajka, a njegov čovek u Nemačkoj bio je pomenuti Oto fon Bizmark, ujedinitelj nemačkog Prvog rajha.

Svoju knjigu  „Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite Freemasonry“ („Pouke i učenje drevnog i priznatog Škotskog obreda slobodnog zidarstva“,  poznatiju kraće kao „Moral i dogma“) objavio je iste 1871. godine, i od tada je izašlo više preštampanih izdanja. Knjiga je neka vrsta masonske Biblije i namenjena je članovima najviše, 33-će inicijacije. Zahvaljujući ponajviše ovoj knjizi sa više od 900 stranica,  Albert Pajk („Štuka“) i dalje važi za najuticajnijeg i najpoznatijeg  masona svih vremena!

A Pajkovo pismo, stvarno ili izmišljeno, uverljivo planira i verno opisuje apokaliptične strahote budućih ratova koji su se stvarno dogodili, i  koji nažalost i dalje traju!