Pročitaj mi članak

Dveri otkrile: Evo zašto uvozimo paradajz iz Albanije, a mleko iz Nemačke! VIDEO

0

Poljoprivreda nije motor i generator razvoja jednog društva, ali je neophodnost. U ovo vreme globalne krize, ratnih opasnosti, država koja nema prehrambenu samoodrživost ne može biti nezavisna. Važno je da naša država ima agrar koji je uspostavljen tako da garantuje ne samo ekonomsku i zdravstvenu sigurnost, beć i bezbednost. Nakon više decenija pogrešne politike došli smo u situaciju da uvozimo pasulj iz Azije, paradajz iz Albanije, jabuke iz Poljske, a mleko iz Nemačke i Francuske.

Декларација за развој села и пољопривреде коју смо предложили садржи више тачака и задатака. Главни задатак државе мора да буде улагање у развој домаће пољопривредне производње и то на следећи начин:

Развој породичних газдинстава мора да постане приоритет државе;

Циљ државних органа мора да буде стварање јаког средњег слоја пољопривредних произвођача;
Неопходна је нова пољопривредна стратегија која ће редефинисати постојеће односе међу свим пољопривредним субјектима;

Неопходно је доношење нових закона у пољопривреди, пољопривредном земљишту, преиспитивању приватизације пољопривредних предузећа, национализацији преосталих пољопривредних предузећа;

Министарство пољопривреде мора да направи посебан план за развој руралних подручја са акцентом на досељавање младих људи;

Један од приоритетних циљева пољопривредне политике мора да буде развој производње органске хране;

Да би се српска пољопривреда развија сходно корпоративним предностима које имамо у односу на друге земље у Европи, неопходно је да развој пољопривреде прати и одговарајућа финансијска подршка, првенствено домаћих државних финансијских институција.

Увоз и дистрибуција генетски модификованог семена и хране, као и свих намирница животињског порекла које се хране овом врстом семена – мора бити забрањен;

Обезбеђење здравствено безбедне хране за потрошаче у Србији кроз контролу исправности производа мора да постане приоритет.

Обнова задругарства, укрупњавање поседа и удруживање сеоских газдинства у функцији заједничке производње, прераде и трговине основним животним намерницама један је од битних задатака;

Држава мора да створи повољан амбијент за развој села и пољопривреде.