ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР У МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ: Вучић да бира судије и тужиоце?!

0

-Уместо да, рецимо, председник Вучић поставља судије, овде имамо да они који седе са криминалцима у хотелу "Шумадија" то раде - казао је Радомир Илић гостујући на ТВ Прва.

 

Državni sekretar: Uvesti eksternu kontrolu pravosuđa, npr. da Vučić bira sudije

Државни секретар у Министарству правде Радомир Илић изјавио је да Устав Србије мора да се мења како би правосуђе добило екстерну контролу, јер су судство и тужилаштво, како је рекао, постали „неодговорна грана власти“ и „затворени систем који води рачуна само о себи“. Навео је пример Француске у којој, како је рекао, судије и тужиоце поставља председник државе.

Илић је, гостујући на ТВ Прва, рекао да је Министарство правде током процеса европских интеграција изгубило ингеренције, и да су тужилаштво и судство постали два потпуно затворена система, „по систему врана врани очи не вади“.

– Ми имамо, дакле, у једној Француској, где у њиховом уставу судство и није грана власти, него ауторитет, а судије и тужиоце поставља председник државе. Е, а код нас, дакле, уместо председника државе, уместо, дакле, да рецимо председник Вучић поставља судије, овде имамо да они који седе са криминалцима у хотелу „Шумадија“ то раде – казао је Илић.

Упитан да ли је то мешање у независност правосуђа, Илић је рекао да је од политичког притиска, за разлику од других притисака, „направљена фама“.

– Сада морамо да променимо Устав, морамо да променимо правила игре, морамо да отворимо тај круг, правосуђе мора да добије екстерну контролу – рекао је државни секретар у Министарству правде.

Реаговало Друштво судија Србије

Друштво судија Србије упутило је отворено писмо Високом савету судства, Државном већу тужилаца и Републичком јавном тужилаштву у којем траже да реагују на непримерене и противправне исптупе представника извршне и законодавне власти и појединих медија у којима се нападају судије и тужиоци.

Отворено писмо Друштва судија Србије преносимо у целини:

Поводом учесталих непримерених и противправних јавних иступа појединих највиших државних званичника и медијских написа којима се, било због неразумевања било због зле намере, коментарише поступање јавног тужилаштва и судова у неправноснажним кривичним поступцима и непрестано нападају поједине судије, и све то на ниподаштавајући, срдит и одбојан начин, и којима се јавност наводи на закључак да је правосуђе искључив кривац за криминал, као и да носиоцима правосудне функције недостаје правничко знање, а притом у други план ставља одговорност законодавне и извршне власти за обезбеђење одговарајуће техничке и материјалне опремљености јавних тужилаштава и судова, њихове равномерне оптерећености и довољног броја тужилачких и судијских приправника и помоћника који би били плаћени за свој рад, као и закона који би успоставили одговарајућу функционалну повезаност јавних тужилаштава и полиције (набрајање није исцрпно),

Имајући у виду да се Друштво судија Србије већ годинама неуспешно обраћа Високом савету судства и његовом председнику, као председнику Врховног касационог суда, да реагује у оваквим и сличним бројним и скоро свакодневним приликама,

С обзиром на изложену ситуацију и на законе који уређују рад судова и јавног тужилаштва, Друштво судија Србије

ПОДСЕЋА

да је забрањен сваки утицај на рад јавног тужилаштва и на поступање у предметима од стране извршне и законодавне власти, коришћењем јавног положаја, средстава јавног информисања или на било који други начин којим може да се угрози самосталност у раду јавног тужилаштва и да су јавни тужилац и заменик јавног тужиоца дужни да одбију сваку радњу која представља утицај на самосталност у раду јавног тужилаштва,

да је ради чувања ауторитета и непристрасности суда забрањено коришћење јавног положаја и јавно иступање којим се утиче на ток и исход судског поступка и да је забрањен сваки други утицај на суд и притисак на учеснике у поступку те да су сви државни функционери дужни да својим поступањем и понашањем одржавају поверење у независност и непристрасност судија и судова;

УКАЗУЈЕ

да се описаним иступима и написима противправно:

подрива поверење и угрожава независност и непристрасност судства и самосталност јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца,
јавни тужиоци, заменици јавних тужилаца и судије застрашују и обесхрабрују да обављају своје дужности професионално и непристрасно, а
грађани подстичу на неповерење у једну од три гране државне власти и на неприхватање поделе власти, независности судства и владавине права који су основни уставни принципи на којима почива Република Србија, те да је стога
забрињавајуће непоступање Републичког јавног тужиоца и јавних тужилаца на неотклањању оваквог утицаја на рад јавног тужилаштва од стране извршне или законодавне власти и необавештавању јавности, али и председника судова који имају обавезу истинитог, правовременог и потпуног информисања јавности о предметима који су за јавност интересантни, а зарад старања о одржавању независности судија и угледу суда; због чега

ЈАВНО ПОЗИВА

Високи савет судства и Државно веће тужилаца, а нарочито Републичког јавног тужиоца, да

престану да занемарују своје уставне дужности гаранта независности судова и судија и самосталности јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца
започну са обављањем свих дужности које су им поверене Уставом, законима и у складу са њима донетим правним актима
укажу на противправност и неприхватљивост описаног поступања представника извршне и законодавне власти и појединих медија
редовно пружају, у складу са прописима, правовремена обавештења и разјашњења о питањима која су од интереса јавности
иницирају, у оквиру својих надлежности, измену законских решења која би обезбедила усклађену, смислену и закониту сарадњу државних органа, нарочито полиције и јавног тужилаштава,
захтевају обезбеђење одговарајућих услова за несметано обављање правосудне функције.