Прочитај ми чланак

Документи: Анекс споразума Србије и „Косова“, обратите пажњу на другу ставку

0

У Охриду је данас дошло до договора свих страна о „Анексу споразума о путу нормализације односа између Косова и Србије“.

Цео текст Анекса:

Дијалог Београда и Приштине: Имплементациони анекс Споразума о путу нормализације односа између Косова и Србије

– Овај Анекс чини саставни део Уговора.

– Косово и Србија у потпуности се обавезују да ће поштовати све чланове Споразума и овог Анекса, и спровести све своје обавезе које произилазе из Споразума и овог Анекса експедитивно и у доброј вери.

– Стране примају к знању да ће Споразум и Анекс за имплементацију постати саставни делови одговарајућих процеса придруживања Косова и Србије ЕУ. Стране напомињу да ће ЕУ посредник одмах након усвајања Споразума и овог Анекса започети процес измена мерила за Поглавље 35 за Србију због обавеза које произилазе из Споразума и овог Анекса. Агенда косовске Специјалне групе за нормализацију ће подједнако одражавати нове обавезе које има Косово, а које произилазе из Споразума и овог Анекса.

– Стране су сагласне да хитно прихвате Декларацију о несталим лицима, како је договорено у оквиру Дијалога уз посредовање ЕУ.

– Да би се применио члан 7, Косово одмах покреће преговоре у оквиру Дијалога уз посредовање ЕУ о успостављању специфичних аранжмана и гаранција за обезбеђивање одговарајућег нивоа самоуправљања за српску заједницу на Косову, у складу са релевантним претходним споразумима из дијалога које је утврдио ЕУ посредник.

– Стране су сагласне да у року од 30 дана успоставе Заједнички одбор за мониторинг, којим председава ЕУ. Спровођење свих одредби ће бити обезбеђено и надгледано од стране Заједничког одбора за праћење.

– Да би се применио члан 9, ЕУ ће организовати донаторску конференцију у року од 150 дана како би се успоставио инвестициони и финансијски пакет помоћи за Косово и Србију. Помоћ неће бити додељена пре него што ЕУ утврди да су све одредбе Споразума у ​​потпуности спроведене.

– Косово и Србија се слажу да ће све тачке спроводити независно један од другог.

– Редослед ставова овог Анекса не доводи у питање редослед њиховог спровођења.

– Косово и Србија се слажу да неће блокирати примену ниједног члана (тачке).

– Све дискусије у вези са имплементацијом Споразума одвијаће се у оквиру Дијалога који води ЕУ.

– Косово и Србија су примиле к знању да свако непоштовање својих обавеза из Споразума, овог Анекса или претходних споразума о дијалогу може имати директне негативне последице по њихове процесе приступања ЕУ и по питању финансијске помоћи коју добијају од ЕУ.