Прочитај ми чланак

Подвале скривене у анексу споразума!

0

„Нисам прихватио оно шта сам прихватио.“ (Вучићева антитеза)

Као што смо најавили у једном од претходних текстова, Анекс Споразума, се ПОЈАВИО! Мада је био познат српској администрацији, на жалост, приказан је само јавности Косова*. Постаје дегутантно колико мало поштовања српске бирократе показују према грађанима, који су носиоци државности (а не бирократе) и који финансирају државу кроз порезе.

„Ђаво лежи у детаљима“. У случају Споразума (за који ВД Председника Републике тврди да није потписао и да нема никакву правну снагу) је сакривен у Анексу који смо недавно добили али не од оних које смо овластили да нас заступају и које дебело плаћамо да раде за нас. Очигледно је да НЕ РАДЕ за нас.

„То“ што ВД Председника тврди да није потписао већ се „само“ сагласио има временски оквир у коме треба да буде реализовано у пракси! Стога, следи питање постављено здравом сељачком логиком: зашто се усаглашава начин реализације за оно о чему ВД Председника тврди да се није договорио?

Споразум, све је више извесно да ће потписати Председник владе Србије јер ВД председнику Србије „не ради пенкало“. Какав апсурд: надница за чин против грађана Србије, Ани Брнабић је исплаћена народним новцем кроз безброј послова које је добио њен брат као и кроз вулгарно високу цену реконструкције виле у којој живи и која ће јој очигледно остати на коришћење. Више је крви проливено за виле на Дедињу и Сењаку него за слободу на Сутјесци и Неретви.

За Ану Брнабић, наглашавам да стручна заједница сумња да има здравствених ограничења да врши дужност председника Владе Србије. Инклузија у образовању је пренета и на вршење важних државних и војних дужности.

Да прођемо кроз неколико ставки Анекса, односно Плана инплементације:

1. This Annex constitutes an integral part of the Agreement.

1. Овај Анекс је саставни део Споразума.

На првом кораку се суочавамо са истином: у Србији нити власт, нити „слободни“ медији нису сматрали за сходно да објаве овај Анекс. Зашто? Зато што он разоружава све оне који имају намеру да слуђују народ како „јесам-нисам потписао“, „Нисам потписао него сам само климнуо главом али то не значи ништа“, итд.

3. No later than within 15 days after the signature of the Basic Agreement, the Management Team shall convene to present a first draft of the Statue to ensure an appropriate level of self management for the Serbian community in Kosovo to the EU-facilitated Dialogue, after which the Parties will immediately start negotiations on the Statue under EU facilitation.

3. Најкасније у року од 15 дана након потписивања Основног споразума, Координациони тим ће се састати да представи први нацрт Статута како би се осигурао одговарајући ниво самоуправљања српске заједнице на Косову Дијалогу који води ЕУ, након чега ће Стране одмах започети преговоре о Статуту уз посредовање ЕУ.

На делу државе Србије, странци хоће да формирају Заједницу српских општина! О томе јавно и пред светском јавношћи разговара – ВД председника Србије! То не би смо могли назвати плеоназмом, већ највишим степеном издаје. Поново шаргарепа звана „Заједница српских општина“ или како се то каже дипломатским језиком СНС политичке школе: „Не липши магарче до зелене траве!“.

Споразум тражи од Србије да дамо евидентно НАШУ државну имовину а заузврат ћемо добити комплет папира! Колико вреде такви папири и њеихови потписи сигурно смо научили током последњих 30 година! Њих може колико сутра друга страна променити како јој је воља а да немамо начина да заштитимо интересе и права државе. Сви смо свесни да више не постоји међународно право!

4. Upon presentation of the first draft of the Statue and launching of negotiations on it, the Parties shall formally enable the following to enter into force immediately: a) Mutual recognition of their respective documents and national symbols (Article 1 (2) of the Agreement)}; and b) Exchange of permanent missions on the basis of a prior agreement on practical arrangements (Article 8 of the Agreement)

4. Након представљања првог нацрта Статута и отпочињања преговора о њему, стране ће званично омогућити да следеће ступи на снагу одмах: а) Узајамно признавање њихових докумената и националних симбола (члан 1 (2) Споразума)}; и б) Размена сталних мисија на основу претходног договора о практичним аранжманима (члан 8. Споразума)

Ова ставка је више него јасна. Од Србије се захтева да одмах учини два историјска преступа: а) да призна сва документа сепаратистичке и терористичке организације и б) дозволи да у Београду, терористичка организација отвори сталну мисију.

Косово као државу признаје 15% светске популације. Како ће се осећати, и како ће на то поступити остатак популације, 85% у свету остаје нам само да видимо. Али је очигледно да ће бити принципијелнији него српска власт. Имаће пуно право да нас прогласе пословно неспособном или неурачунљивом  државом јер овакав чин само таква личност (држава) може да учини.

Одмах је потребно тражити професионалну здравствену процену радних способности Ане Брнабић и свакога „државног службеника“ који буде учествовао даље у овом чину – од онога ко разговара, потписује, саветује па до возача и кафе куварице.

5. The Parties commit to finalise the negotiations and agree on the statue in an expedited timeframe, but no later than the deadline referred to in Article 8 of this Annex. Kosovo commits to ensure the legal sustainability of the Agreed Statue, and endorse it by adopting a decree.

5. Стране се обавезују да ће завршити преговоре и договорити статут у убрзаном року, али најкасније до рока из члана 8. овог Анекса. Косово се обавезује да ће обезбедити правну одрживост Договореног статута и усвојити га усвајањем уредбе.

Значи, Србија се обавезала да најкасније у року од 150 дана од дана овог Анекса ЗАВРШИ преговоре. Ова ставка тражи ужасну обавезу од Србије: „…да ће обезбедити правну одрживост Договореног статута и усвојити га усвајањем уредбе.“ Значи, мора да овај издајнички Споразум како зна и уме УСВОЈИ на свим нивоима – од Владе до Скупштине. за то су им потребни посланици којих званично нема довољно на својој листи, али их још има прошверцеваних на листама такозваних „опозиционих“ партија и коалција. Њихово „претрчавање“ из „опозиције“ у табор режима смо гледали у више наврата, и очигледно је да је тај посао био договор „лидера“ опозиционих страна и режима пре последњих избора.

Сада добијамо одговоре на много необичних поступака током избора. Један од њих је да је режим одмах након избора створио слику политичке разноликости са великим бројем партија, а онда из већине партија ткзв „опозиције“ (коалиционих партнера ПОКС) једноставно повукла своје људе које су поменуте партије и коалиције увеле у Скупштину, и уписала их у свој посланички клуб. Суштина је да је режиму за одлуке наведене у овој ставци Анекса потребна специфична већина. На први поглед сваком лаику се ствара утисак да је у Србији демократија, а у суштини и даље диктатура. Њу одржавају лидери лажне опозиције. У пракси се по стотину и први пут показало да су и они власт. Прва линија одбране режима у Србији је лажна опозиција.

6. Within 30 days after the signature of the Agreement, the Parties shall set up a Joint Committee to monitor the implementation of the Agreement, chaired by the EU (Article 10 (1) of the Agreement), and agree on the Terms of Reference of the Committee.

6. У року од 30 дана након потписивања Споразума, Стране ће успоставити Заједнички комитет за праћење имплементације Споразума, којим председава ЕУ (члан 10 (1) Споразума), и договорити се о задацима комитета.

Више него јасно. Са једне стране Србија а са друге стране Европска унија али у два костима: један костим је „преговарачка“ страна – Косово* а други костим је председавајући (који одлучује и више него преговарачи). Преведено у праксу: сви циљеви, темпо реализације, приоритети, а посебно проблеми због неизвршавања преузетих обавеза преговарача Косово*(читај Европска унија) ће решавати Европска унија! Неко нас сматра идиотима!

7. Within 30 days after the setting up of the Joint Committee, Kosovo shall formalize the status of the Serbian Orthodox Church in Kosovo and start internal procedures on the protection of Serbian religious and cultural heritage sites under the EU-facilitated Dialogue (Article 7 (2) of the Agreement).

7. У року од 30 дана након формирања Заједничког комитета, Косово ће формализовати статус Српске православне цркве на Косову и започети интерне процедуре о заштити српских објеката верског и културног наслеђа у оквиру Дијалога уз подршку ЕУ (члан 7 (2) Уговора).

Значи, Република Србија је признати ОДМАХ да је Косово* држава, а након 30 дана нова самостална држава Косово* (Европска унија) ће формализовати статус Српске православне цркве на територији под његовом јурисдикцијом!? Ако то не учини Косово* (читај Европска унија) онда ће председавајући Комитета (читај Европска унија) да предузме казнене мере против Косова* (читај Европска унија). Свака даља реч је сувишна.

Зашто би Србија давала чињенице свог вишевековног присуства на Косову за празан папир који ће више него сигурно бити изигран – сваки договор су изиграли! У случају кршења неће имати коме да се обрати а да то има резултат у пракси? Остаће нам једино снага оружја за које се власт, сасвим случајно, на самом почетку споразума обавезала да НЕЋЕ КОРИСТИТИ. Већ у првом члану Европсак унија тражи од Србије да се обавеже да неће користити оружје у својој одбрани, па чак и ако је иста та Европска унија (у било који костим да буде обучена) слаже и превари!?

8. Within 150 days after the signature of the Agreement, the Eu, together with other donors. Shall organize a high-level conference to adopt a special investment and financial support package Article 9 of the Agreement). No disbursements from the package wll take place before the EU Facilitator concludes that all provisions of this Annex and Article 4 of the Basic Agreement have been fully implemented.

8. У року од 150 дана након потписивања Споразума, ЕУ заједно са осталим донаторима. Организује конференцију на високом нивоу за усвајање посебног пакета за инвестиције и финансијску подршку, члан 9. Споразума). Никакве исплате из пакета неће бити извршене пре него што Фасилитатор ЕУ закључи да су све одредбе овог анекса и члана 4. Основног споразума у потпуности спроведене.

Значи, дајемо хиљаде милијарди НАШЕ ИМОВИНЕ на Косову да би смо на просјачкој конференцији добили неку цркавицу. Ако будемо добри мрвице са стола (и отпатке из тањира) неће бацити птицама већ ће дати Србији! Ово је доказ да је бомбардовање СРЈ била организована пљачка а не заштита људских права. Да су се бринули о људима на Косову не би их бомбардовали радиоактивним оружјем већ оним које нема тако дугорочне последице. Борба за Косово за Европску унију, САД и УК је борба за ресурсе (а не њудска права) и не бирају начин како ће доћи до њих.

И најважније, док СВЕ НЕ БУДЕ ИСПУЊЕНО ни тај испрошен новац (плус мрве и отпаци из тањира) НЕЋЕ БИТИ ИСПЛАЋЕН.  А како их познајемо веома добро, списку захтева, како оних јасно саопштеним у словима тако и оних написаних између редова, у зарезима и „ситним“ непрецизностима знамо да НЕЋЕ БИТИ КРАЈА.

Једини излаз је да се овај предлог Споразума и сви анекси који су почели да испливавају на површину ОДБИЈЕ.

Много политичких организација и појединаца своју егзистенцију заснива на вођењу државе до ЧИНА ПРЕДАЈЕ 15% државне тероторије, становништва и ресурса странцима. Стога, евидентно је да много лица из режима НЕ СМЕ одбити Споразум.

Време је да се брани држава и слобода. Сигурно је нећемо одбранити црвеним картонима, бесмисленим саопштењима (која не чита ни онај који их је потписао), бесциљним шетњама (под било којим називом), или сврзањем народа. Како се брани слобода? Онако како су је наши преци безброј пута бранили у прошлости!

Одговорност за све даље догађаје у Србији није на народу већ на колонијалном режиму и њиховим страним управницима.

Живела слободна Србија!