Прочитај ми чланак

Вучић ће нас сахранити:Јавни дуг СРБ на крају фебруара 2022. – 30,4 милијарде евра

0

У односу на фебруар 2021. јавни дуг повећан за 3,4 милијарде евра

Јавни дуг Србије на крају фебруара 2022. износио је 30.423,7 милиона евра. Састојао је из унутрашњег дуга у износу од 10.669,9 милиона евра, спољног од 18.311,1 милиона евра и индиректних обавеза од 1.442,7 милиона евра.

У односу на јануар 2022. јавни дуг је смањен за 154,1 милиона евра. Унутрашњи дуг је смањен за 283,3 милиона док су повећани спољни за 81,3 и индиректне обавезе за 47,9 милиона евра.

У односу на фебруар 2021. јавни дуг је повећан за 3.421,7 милиона евра. Спољни дуг је повећан за 4.159,9 милиона евра (са 14.151,2 на 18.311,1 милиона евра), индиректне обавезе за 34,1 док је смањен унутрашњи дуг за 772,2 милиона евра. Од јула 2012. јавни дуг је повећан за 14.954 милиона евра (са 15,47 на 30,42 милијарде евра), што за 3.450 дана (месец од 30 дана) представља дневни пораст од 4,33 милиона евра или 50 евра и 17 евро цента по секунди.