Pročitaj mi članak

SVE o legalizaciji

0

Ministarstvo građevinarstva odgovara na pitanja čitalaca "Novosti" o Zakonu o ozakonjenju. Pitanja se mogu slati na mejl [email protected].

5

Ево шта је највише занимало грађане:

* Купили смо пре осам година плац са старом кућом у Осипаоници, у општини Смедерево, која је око 1970. зидана, па смо још на том плацу изградили монтажну кућу. Ми живимо у иностранству и не знамо шта треба да бисмо легализовали та два објекта.

 Дејан Петровић

– Уколико за наведене објекте није поднет захтев за легализацију, по раније важећим законима, сада као власник објеката можете обавестити надлежну грађевинску инспекцију да имате објекте изграђене без грађевинске дозволе, како би исти били евидентирани и пописани у складу са Законом о озакоњењу, а тиме ће и отпочети поступак озакоњења по службеној дужности јер захтеве за озакоњење, по новом закону, није могуће поднети. Након тога, у даљем поступку, орган надлежан за озакоњење утврдиће да ли су испуњени услови за озакоњење у складу са новим законом и зависно од тога наставити поступак озакоњења и обавестити Вас о документацији коју је потребно да доставите.

*Власник сам неколико станова у београдском насељу Алтина. Станове сам купио уредно од инвеститора и оверио уговоре у суду. Инвеститор се обавезао да изврши легализацију по уговору о купопродаји непокретности. Прошло је доста времена од тада, тачније од 2009. године. Како ја могу да легализујем станове и платим шта је потребно на ту тему и коме да се обратим?

– Из ваших навода може се закључити да је обвезник озакоњења инвеститор те се поступак озакоњења, ако је инвеститор познат и доступан, спроводи у односу на то лице. У наведеном случају, потребно је прво озаконити зграду, а тек потом све посебне делове зграде – станове.

* Да ли је за замену целокупне столарије потребна било каква дозвола или одобрење? За застакљивање терасе, доградње просторије за грејање, израду дворишне чесме, стубова за ограду… Да ли су потребне дозволе или одобрење и где се узимају? Да ли је тачно да се ни клима више без одобрења не сме поставити?

Радомир В.

– За највећи део наведених радова потребно је прибавити документацију у складу са Законом о планирању и изградњи, који су прописани чланом 145. Закона. Конкретан одговор Вам не можемо дати, јер сте угрубо набрајали радове тако да, на пример, за, како наводите, стубове за ограду, ако се ради о жичаној или дрвеној огради, није потребно прибављати никакав акт надлежног органа, док је за изградњу бетонске ограде потребно прибавити решење из члана 145. Закона о планирању и изградњи.

* Застаклио сам део баште која ми припада и део је купопродајног уговора. Башта се налази испред мог локала, а застакљивањем је постала део локала. Локал сам укњижио на своје име, а сада бих желео да легализујем и тих 15 м2, али сам добио допис да ми треба и сагласност осталих станара у стамбеној згради. Да ли ми је потребна сагласност 51 одсто или 100 одсто станара? Локал се налази на Врачару у Београду.

Бобан

– У наведеном случају, као одговарајуће право, у претходном питању озакоњења, примењује се став 4. члана 10. Закона о озакоњењу, којим је прописано достављање посебног уговора закљученог између инвеститора и органа стамбене зграде, у складу са Законом о одржавању стамбених зграда или ако органи зграде нису формирани – сагласност већине власника на посебним деловима зграде. Такође, из Вашег дописа не можемо утврдити статус земљишта на којем се налази, како наводите, „застакљена башта“, а уколико је то земљиште јавне намене, озакоњење није могуће.

* Поседујем стан у згради коју је градио приватни инвеститор. Зграда има 12 станова од чега је шест станова купљено, а шест у власништву инвеститора. Поднет је захтев за легализацију (дела зграде који је озидан мимо постојеће грађевинске дозволе), по претходном закону, те по истом приложено све што је за тај поступак било неопходно. Међутим, у Одељењу за урбанизам ми је усмено речено да по овом предмету нису донели одлуку нити ће, јер је у листу непокретности уписана забележба, у којој стоји забрана инвеститору да отуђи своје станове (наведени по бројевима) јер се против њега води више кривичних поступака, а забрану је донео поступајући тужилац.

Забрана је из 2010. године, а ми смо наше станове купили пре исте. Ми (власници осталих шест станова) се нисмо уписали као сувласници катастарске парцеле на којој је објекат, јер је у међувремену стављена забрана, а делимично због нашег незнања. Такође, сам обавештен да ни по овом сада закону о озакоњењу нећемо ништа моћи да урадимо. Молим вас да мене а и остали петоро власника станова упутите како да поступимо да заштитимо наше интересе. Да ли Одељење за урбанизам поступа по закону када неће да настави поступак легализације, а нити да донесе закључак којим се одбацује захтев за легализацију? Може ли се такав објекат легализовати или не?

С. Којић

– Обвезник озакоњења је, како наводите, инвеститор, те се поступак озакоњења зграде, пошто је инвеститор познат и доступан, спроводи у односу на то лице, те је потребно прво озаконити зграду, а тек потом све посебне делове зграде, односно станове.

* Како да платим легализацију када супруга и ја не радимо, прете ми да ће да сруше објекат. Ко не плаћа легализацију објекта?

С. Јашаревић

– За све објекте у поступку озакоњења плаћа се такса за озакоњење, пре издавања решења о озакоњењу. Висина таксе зависи од намене и површине објекта за озакоњење и одређује је надлежни орган у поступку озакоњења. За стамбене објекте до 100м2 прописана је такса у износу од 5.000 динара. Законодавац је имао у виду овакве ситуације те је висину таксе одредио у наведеном износу.

* Поднео сам захтев за легализацију 2010. године. Интересује ме да ли треба да чекам да општинска комисија изађе на лице места или треба да идем у општину и интересујем се за мој предмет?

Како сте поднели захтев за легализацију, по раније важећем закону, Ваш објекат неће бити предмет евиденције односно пописа, те је у циљу даљег поступања потребно да се обратите надлежном органу како бисте добили информације о даљем току поступка и потребној документацији.