Прочитај ми чланак

РАТЕ КРЕДИТА ВЕЋЕ И ЗА 100 ЕВРА: Ево колико сад иде банци, а колико на отплату…

0

Камате на стамбене кредите су за годину дана порасла за 3,2 одсто, а на динарске за четири одсто, и због тога дужницима не само да су порасле месечне рате већ им је и промењена структура отплате тако да им главница спорије опада, а удео укупне камате која се плаћа, расте!

На ово указује анализа Удружења банкарских клијената Ефектива у којој се подсећа да је почетком прошле године, вредност шестомесечног (6м) Еурибора, који чини део каматне стопе на углавном стамбеним кредитима у еврима са променљивом каматом, била око -0,5. Сада, годину дана касније, та вредност износи 2,8, што је раст за око 3,2.

pare-novac-evro-evri

У истом периоду, вредност 6м Белибора, који представља део каматне стопе код динарских кредита са променљивом каматом, почетком године била 1,1 а сада износи 5,1, што је раст за четири.

ПРИМЕР ЗА СТАМБЕНИ КРЕДИТ

Кредит од 80.000 евра, рок отплате 25 година, камата 6м Еурибор + 2,5%
Рата почетком прошле године износила 339 евра, од чега камата 117 евра, а главница 222 евра
Рата сада 450 евра, од чега камата 290 евра, а главница 159 евра
Закључак: рата већа за 111 евра, при чему је удео камате већи за 173 евра, а отплата главнице мања за 63 евра

Стамбени зајмови

А да осим на раст месечних обавеза, повећање каматне стопе утиче и на структуру камате у оквиру једне месечне рате из Ефективе образлажу на примеру кредита од 80.000 евра, узетог пре пет година на рок од 300 месеци, са каматом од 6м Еурибор + 2,5% марже.

Почетком прошле године, укупна камата на тај кредит износила је -0,5 + 2,5 = 2%, што је формирало рату од 339 евра. Структуру те рате чинила је камата у износу од 117 евра и главница од 222 евра.

Са почетком ове године и очитаном вредношћу 6м Еуробира од 2,7, укупна камата је 2,7 + 2,5 = 5,2%. На остатак дуга, после 5 година отплате, нова месечна рата износи 450 евра. Структуру те рате чини 290 евра камате и 159 евра главнице.

– Дакле, осим повећања месечне рате од 111 евра, променила се и висина опадања главнице, која се смањила за 63 евра. То значи да корисник, плаћањем кредита, спорије отплаћује главницу дуга, док у исто време плаћа већу камату, чија отплата се повећала за 173 евра у једној рати (смањиваће се даљом отплатом) – наводе из Ефективе.

ПРИМЕР ЗА ДИНАРСКИ КРЕДИТ

Кредит од 500.000 динара, рок отплате 5 година, камата 6м Белибор + 5%
Рата почетком прошле године 9.690 динара, од чега 2.542 динара камата, а 7.148 динара главница
Рата сада 10.464 динара, од чега 3.466 динара камата, а 6.998 динара главница
Закључак: рата већа за 774 динара, при чему је удео камате већи за 924 динара, а отплата главнице мања за 150 динара
Динарски зајмови

Када су у питању динарски зајмови, рачуница је изведена на примеру кредита од 500.000 динара на 60 месеци са каматом од 6м Белибор + 5 марже, који је подигнут пре годину дана.

На почетку отплате, камата је износила 1,1 + 5 = 6,1%, што је формирало месечну рату од 9.690 динара, од чега је 2.542 дин камата а 7.148 дин је главница.

После годину дана, почетком ове године, на преостали дуг, обрачунава се нова каматна стопа од 5,1 + 5 = 10,1%, што даје нову рату од 10.464 дин, од чега је 3.466 дин камата, а 6.998 дин главница.

То значи, осим повећања месечне рате од 774 дин, смањила се отплата главнице за 150 дин, а повећао удео камате за 924 дин.

– Ове рачунице показују да повећање каматне стопе, не утиче само на раст месечне обавезе (рате кредита), већ мења и структуру отплате и чини да главница спорија опада, а удео укупне камате која се плаћа, расте. Такође, видимо да корисници стамбених дуговорочних кредита у еврима, имају већи проблем са растом каматних стопа, иако је Еурибор ојачао мање него Белибор. Највећи кривац томе је рочност кредита, што значи да се на кредите са дужим роком отплате, ефекат повећања каматне стопе значајно више осети – закључују из Ефективе.

У НЕКОМ ТРЕНУТКУ

Очекује се пад еурибора

Да је стамбени кредит остао на првобитној камати од 2%, укупно плаћена камата износила би 21.725 евра. Са повећањем камате на 5,2 и пројекцијом да она остане таква до краја отплате, укупно плаћена камата износила би 48.300 евра.

– Наравно, ипак је за очекивати да еурибор у неком тренутку крене да пада, па ће тај износ бити мањи, али у периоду док расте, расте и тај део камате који се плаћа кроз месечне рате – оцењују из Ефективе.

Такође, да је динарски кредит имао почетну каматну стопу од 6,1%, укупно плаћена камата би износила 81.38 дин, а ако каматна стопа до краја остане 10,1%, укупно плаћена камата износиће 118.495 динара.