Пензија као социјална помоћ: За 40 година стажа пензија 250 евра

0

За српски део пензије коју је добио после 23 године радећи на пословима са седмим степеном стручне спреме пензионер прима око 9.200 динара.

Када је пре неколико дана на сајту „Политике” један читалац оставио коментар да после 40 година радног стажа, од чега 23 у Србији, прима српски део пензије 9.200 динара, а да му је од пре три месеца повећана на 10.500 динара, већина је то схватила као највероватнију грешку пензионера који је коментар оставио.

Када је, међутим, овај академски грађанин са завршеним факултетом, отворио душу, било је јасно да његов српски део пензије износи управо толико, те да због чињенице да живи у малом граду не би да га било ко сажаљева, па је молио да остане анониман.

Увидом у његову документацију „Политика” се уверила у веродостојност целе приче, сазнавши да је ову пензију од 9.200 динара примао од краја 2016. године до пре три месеца.

– После три године пензија ми је повећана на садашњих 10.500 динара, с тим што морам трајно да плаћам и пенале на овај износ, јер сам се пензионисао као технолошки вишак пре 65 године. То ми је умањење од 14,96 одсто на ових 10.500 динара пензије. Сразмерни део пензије у Србији одређен ми је у висини од 57,92 одсто, што одговара износу у решењу од 9.200 динара – прича овај пензионер.

На питање колики му је део пензије коју добија из Хрватске за 17 година стажа, каже око 160 евра, што укупно са српским делом после повећања износи око 29.000 динара.

Упитани да ли је можда дошло до неке грешке приликом обрачуна пензија или примања заиста и после 40 година стажа могу да износи мање од 250 евра, у Фонду за пензијско и инвалидско осигурање одговарају да на висину пензије, поред дужине стажа осигурања утиче и висина зараде, односно основице на коју су плаћени доприноси.

Упркос дугом стажу, пензија може бити ниска уколико су зараде корисника биле испод просечних зарада. Или уколико су доприноси уплаћивани на најниже основице. Осим тога, уколико је корисник остварио право на превремену старосну пензију, обрачунава му се и умањење пензије по 0,34 одсто за сваки месец пре навршених година живота прописаних за стицање права на старосну пензију.

У случају да осигураник има стаж осигурања остварен и у Србији и у другој држави, тада му се обрачунава сразмерни део пензије за део стажа који је остварен у свакој од држава и у складу са прописима који у тим државама важе. Дакле, свака држава исплаћује део пензије, сразмерно стажу и зарадама које је осигураник остварио на њиховој територији.

Износ пензије, који овај пензионер наводи, сразмерни је део пензије коју прима по основу стажа оствареног у Србији, док му пензијски фонд друге државе, у којој је радио, исплаћује сразмерни део пензије за стаж остварен у тој држави.

Када је реч о најнижем износу пензије, право на најнижи износ пензије према Закону о ПИО припада осигуранику који оствари право на старосну, превремену старосну пензију, односно инвалидску пензију, ако је његова пензија нижа од најниже пензије која се гарантује законом.

 У случају да корисник остварује право и на пензију из друге државе, тада се у обзир узима укупан збир пензија, и уколико је тај утврђени износ испод законског минимума, исплаћује се износ разлике од збира домаће и иностране пензије, до законског најнижег износа.

Статистика ПИО фонда потврђује да закључно с јуном ове године пензију од 10.000 до 15.000 динара (категорија у коју спада и овај пензионер када се узме у обзир српски део примања ) прима 368.102 пензионера.

ПОМОЗИТЕ РАД СРБИН.ИНФО ДИНАРСКОМ УПЛАТОМ – КЛИКНИТЕ ОВДЕ!