Pročitaj mi članak

Nova godina, nova računica: Koliko ćete plaćati porez na imovinu?

0

Mnoge lokalne samouprave će povećati porez na imovinu u 2023. godini. Zato svi obveznici treba da znaju kako proveriti i izračunati taj porez.

Порез на имовину је порез који плаћа сваки држављанин Србије уколико поседује неке непокретности и у обавези је да га редовно измирује. Висина пореза на имовину утврђује се на годину дана и односи се на све врсте непокретности: било да је то стан, кућа, пословна или стамбена зграда, или нека врста земљишта (шумско, пољопривредно или грађевинско) – ако је у личном власништву, плаћа се.

Како проверити порез на имовину?

Пре неколико година, морало се сатима чекати у реду како би се стигло до ове информације, а сада је то могуће уз пар кликова.

Провера пореза на имовину може се извршити онлајн на сајту локалне пореске администрације.

Али, да бисте могли да приступите сајту Пореске управе, морате да имате своје корисничко име и лозинку како бисте се улоговали. Корисничко име и лозинка се добијају директним путем што значи да ћете морати лично да одете у пошту. Запослени у пошти ће вам дати вашу сопствену лозинку као и корисничко име за приступање сајту. Када се након тога улогујете на сајт локалне пореске администрације, потребно је да кликнете на поље „Упит стања“ и пратите даље инструкције након чега добијате извештај о тренутном стању дуга по основу пореза на имовину.

Такође, постоји и бесплатна апликација путем које може да се изврши упит стања, а она функционише исто као и сајт. Потребно је да на смарт телефон скинете апликацију и онда се пребаците на онлајн проверу пореза на имовину. После тога ће вам и стање и решења стизати онлајн.

Порез на имовину за 2023. годину

Висина обавезе зависи од више фактора – од просечне цене квадрата, корисне површине некретнине, старости објекта и пореске стопе. Колико ће грађани плаћати порез зависи и од зоне и врсте непокретности која се поседује.

Од 1. јануара 2023. године, порез на имовину ће бити увећан у градовима широм Србије, уз изузетке.

Нови Сад

Један од изузетака је Нови Сад где тај намет остаје на истом нивоу као 2022. године. Наиме, порез у овом граду је растао осам година, али је непромењен у последње три.

Нови Сад је подељен на пет зона од којих је прва најскупља, а пета најјефтинија.

Крагујевац

У Крагујевцу се, међутим, порез повећава. Власници станова и власници кућа на периферији овог града имаће већи порез на имовину, док ће порез на куће у екстра и првој зони бити мањи.

У 2023. години порез на кућу од 100 квадрата у екстра и првој зони биће 5.114,48 динара и умањен је у односу на износ из 2022. године.

За стан од 55 квадрата у екстра зони порез на имовину грађана биће 7.918,77 динара, што је за 661 динар више него у 2022. години.

За 600 динара скупљи ће бити порез на стан од 55 квадрата у првој зони, а 476 динара треба платити више за исту квадратуру у другој зони.

Чачак

У Чачку су цене квадрата најмање скочиле у првој зони, а значајно више у оним на периферији, односно четвртој и петој зони. Због тога ће власницима станова у првој зони порез бити увећан за један, а за оне у трећој и четвртој зони 11 одсто, док ће за власнике ових некретнина у петој зони порез бити већи 9 одсто.

Слична је ситуација у овом граду и код кућа за становање, чија цена квадрата у првој зони није коригована, што значи да ће власници добити решење исто као и ове године, док ће они који их имају у трећој платити 20 одсто више него ове године. Нешто боље ће проћи власници ових некретнина у четвртој и петој зони где ће увећање бити 11, односно девет одсто, пише Блиц.

Ниш

Што се тиче Нишлија, градска власт је одлучила да се од јануара порез на имовину увећа за око 15 одсто, али и да се споје прва и друга зона у једну. Тако ће након овакве одлуке за стан 20 година стар на Булевару Немањића, за 60 квадратних метара, на који је порез на промет плаћао око 7.200, сада морати да издвоји око 9.000 динара.

Београд

У Београду ће власници некретнина од следеће године добити рачуне за плаћање пореза увећане до 5 одсто.

Град Београд је подељен у 14 зона: екстра зона пословања, екстра зона становања, па онда осам зона, зона заштите зеленила 1 и 2, зона улазних праваца и зона специфичних намена.

Foto: Skrinšot / Službeni list Grada Beograda

Цене су највише у екстра зонама, а најниже у осмој где је просечна цена квадратног метра стана 43.428 динара, куће 35.201, гараже и помоћних објеката 17.902 динара.

Пример: Рачунање пореза на имовину

За пример, узећемо стан у Земун пољу, површине 32 квадрата. Земун поље се налази у петој зони где просечна цена по метру квадратном износи 92.896 динара када је у питању стан.

Према томе, пореска основица износи: 92.896 дин x 32 м2 = 2.972.672 динара.

На пореску основицу од 2.972.672 динара, плаћа се на име пореза 0.4%.

2.972.672 * 0.4% = 11.890 динара за целу годину.

Да ли је пореска стопа иста за све?

Што је скупља некретнина, већа је и пореска стопа, дакле – није.

Стопе пореза на имовину износе:

– на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге – до 0,4%

– на земљишту код обвезника који не води пословне књиге – до 0,30%

Основица за израчунавање пореза:

Foto: Skrinšot / Zakon o porezima na imovinu

Како се може умањити порез на имовину?

Када је реч о смањењу пореза на имовину за физичка лица, постоје две опције – умањење амортизацијом и такозвани порески кредит.

Порески попуст се остварује када у стану станује обвезник и умањује се за 50%, а највише 20.000 динара.

Ако у једној кући за становање или стану има више обвезника, право на умањење утврђеног пореза има сваки обвезник који у тој кући за становање или стану станује, у висини сразмерној његовом уделу у праву на тој кући за становање или стану у односу на износ за који се порез умањује.

Такође, уколико у кући за становање или стану површине до 60 квадрата, који нису на грађевинском земљишту, односно на земљишту у грађевинском подручју и не дају се у закуп, станују само лица старија од 65 година, обавеза за порез на имовину се умањује за 75 одсто.

Што се тиче смањења на основу амортизације објекта, може се умањити по стопи једнакој за све непокретности на територији општине до један проценат годишње, а највише до 40 одсто.

Плаћање пореза на имовину онлајн

Осим што се на сајту локалне пореске администрације може проверити порез, тамо је такође доступна и услуга електронског плаћања пореза.

Предуслови за плаћање су: унет валидан имејл, изабран бар један рачун за плаћање, унет одговарајући износ за уплату за сваки изабран рачун (различит од нула).

Колике су казне за неплаћање пореза на имовину?

Уколико се порез не плати, то је порески прекршај који подразумева кажњавање физичког лица које не изврши уплату пореза утврђеног решењем Пореске управе новчаном казном у износу од 50 одсто утврђеног пореза, а не мање од 5.000 динара, наводи портал бизнис.рс.

Такође, како је даље наведено, поред казне за порески прекршај грађани треба да знају да се у случају неплаћања пореза може покренути принудна наплата и да се тада порески дуг увећава једнократно за пет одсто, а обрачунава се и затезна камата на доспели, а неплаћени порез.

Рокови за плаћање пореза

Рокови за плаћање пореза остају исти као и пре. Порез се плаћа у четири рате: прва до 14. фебруара, друга до 15. маја, трећа до 14. августа и четврта рата се плаћа до 14. новембра.

Порез на имовину физичких лица може се платити и у мањем броју рата од законом прописаних, укључујући и плаћање утврђеног пореза одједном, до доспелости пореске обавезе за свако тромесечје.