Pročitaj mi članak

KAD UĐETE ZA KREDIT – samo su dva pitanja za banku

0

Klijent kada uđe u banku po zajam treba da postavi samo dva pitanja, šta plaćam i koliko košta, kaže generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić.

Дугалић је такав одговор дао на конференцији за новинаре а поводом тужби грађана против банака због трошкова обраде кредита.

Фото: Thinkstock

Дугалић је рекао да је саму пресуду суда у Сомбору непримерено коментарисати, пошто је, како каже, она таква да јој коментар није потребан, алудирајући на пресуду Вишег суда у том граду, према којој банка не сме да наплаћује посебну накнаду за обраду кредита јер су сви трошкови банке укључени у камату, која представља једину цену позајмице.

Објашњавајући да ли банке имају законски основ да наплаћују накнаду за обраду кредита, Дугалић се позвао на Закон о облигационим односима у коме се, како каже, уопште не помињу накнаде, а из кога је изведен Закон о банкама којим је предвиђена предуговорна фаза, у којој клијент добија све информације у форми коју прописује Народна банка Србије.

„Тај образац садржи све информације о траженом кредиту, као што су висина главнице, камата и трошкови накнаде коју банка наплаћује и предвиђено је да банка обавести клијента о свим накнадама које наплаћује“, каже Дугалић.

Дакле, банка обавештава клијента тако што у писменој форми даје предуговор, што значи да је клијент обавештен, додао је он.

„Такав предуговор клијент добија и има време које одреди да размишља о кредиту. Предуговор који банка сачињава са клијентом је обавезујући за банку, али не и за клијента“, каже генерални секретар УБС.